گزارش برنامه روز بین المللی پرندگان مهاجردر بندرانزلی،20 اردیبهشت 96

 

روزجهانی پرندگان مهاجر رویدادی بین المللی است که درآن براهمیت وجود پرندگان مهاجر برای حفظ تعادل زمین، اکوسیستم و انسان تاکید شده است.

در حال حاضر بالغ بر 192 گونه از پرندگان با خطر انقراض دست و پنجه نرم می کنند.

به منظور افزایش توجه جهانی به موضوع اهمیت پرندگان مهاجر، از سال 2006 میلادی توافقنامه پرندگان مهاجر آبی آفریقا-اوراسیا (AEWA) اقدام به نامگذاری و برگزاری روز جهانی پرندگان مهاجر نموده است. در هر سال شعار روز جهانی پرندگان مهاجر بر روی هدف و عنوان بخصوصی متمرکز می گردد، به عنوان مثال شعار روز جهانی پرندگان مهاجر در سال 2006 عبارت بود از، پرندگان مهاجر هم اکنون به کمک ما نیازمندند.