دوم اردیبهشت ماه 96،به مناسبت روز جهانی زمین پاک با اجرای پروژه ای بنام: "بیشتر آشغال بریزید"


در سال 1969، جان مک مونل فرزند یک مبلغ دینی مستقل و علاقمند به عرصه دین، علم و صلح، ایده برگزاری  روز جهانی به نام روز زمین پاک را در همایش یونسکو درباره محیط زیست مطرح کرد و در همان سال پرچم زمین پاک را طراحی کرد.