وقتی همه خواب اند!
[ #تالاب خواری، تالاب سوزی و حالا تالاب فروشی! ]

روزنامه ی همشهری در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۹۶ اقدام به انتشار آگهی فروش زمین از سوی یک سازمان فروش اموال و املاک بلاوارث  کرده است. در ردیف ۱۶۲ این آگهی حدود ۷۰ هکتار از زمین های حاشیه تالاب و خود تالاب #انزلی را( واقع در کیلومتر ۵ جاده انزلی به رضوانشهر، روبروی هتل سفیدکنار) با قیمت پایه ی ۲۴میلیارد و نهصد و سی میلیون تومان به مزایده عمومی گذاشته شده است. اقدامی حیرت انگیز، متجاوزانه و ویرانگر که میتواند مرگ زودرس این سرمایه ملی راتسریع نماید و تاکنون واکنش هیچ یک از مسئولین شهری را در بر نداشته است. این که آگهی دهندگان برای فروش، کِی؟، چگونه ؟و با چه مجوزی ؟۷۰ هکتار از حریم تالاب را در تملک خود گرفته اند و حالا میل به حراج آن کرده اند پرسشی ست که متولیان امر، ابتدا به ساکن باید جواب قانع کننده ای در پیشگاه افکار عمومی برای آن داشته باشند.
عجالتن اما آن چه که انتظار می رود، مداخله ی سریع نهاد شهرداری، شورای شهر انزلی و سازمان محیط زیست به ماجراست و هم پیگیری همه جانبه ی نهادهای مدنی‌، سازمان های مردم نهاد و کنشگران حوزه ی محیط زیست تا مبادا فاجعه رخ دهد و کار از کار بگذرد و فقط افسوس بماند.‌..