سبز باندیشیم
      سبز عمل کنیم
            سبز زندگی کنیم

"روز همنشینی شهروندان با طبیعت و احساس مسئولیت در برابر تخریب محیط زیست"

وقتی زباله را در دامان طبیعت (با بی فرهنگی) رها می کنیم،قامت یک پدر را خم می کند.

این جمله را بارها شنیده ایم،اما کو گوش شنوا...


آن هنگام که ما مدعیان تمدن،با دستان بی مبالاتی خویش زباله بی فرهنگی خود را نثار محیط مان می کنیم،تنها قامت یک انسان را خم نمی کنیم بلکه شاید ریشه محبت یک پدر،ساقه های احساس یک همسر و یا شاخه های دلبستگی یک دختر را قطع سازیم.


شهروندان انزلیچی امروز در یک روز بارانی به رسم یک سنت دیرینه به طبیعت پناه بردند تا پس از دو هفته تعطیلات نوروزی،با روحیه مضاعف،کار و تلاش و همچنین ادامه تحصیلات خود را در سال جدید آغاز کنند.
امروز طبیعت میزبان و ما میهمان بودیم،معمولا میهمان در خانه میزبان چه رفتاری دارد؟
آسیب نزدن به میزبان ابتدایی ترین آدابی است که باید میهمان رعایت کند.اگر مراقبت نکنیم همین حضور گسترده امروز در طبیعت می تواند در اثر برخی غفلت ها، به تخریب محیط زیست منجر شود.

وقتی محیط زیست تخریب شود بدنبال آن انسان آرامش و سلامتی خود را از دست خواهد داد، بنابراین نتیجه می گیریم طبیعت و محیط زیست ارتباط تنگاتنگی با زندگی بشر دارد،محیط زیست بدون انسان می تواند باقی بماند اما انسان بدون طبیعت و محیط زیست قادر به ادامه زندگی نیست.

به مناسبت روز طبیعت مورخ 13 فروردین 96،فعالان محیط زیست انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی در سه روز متوالی جهت فرهنگسازی و آگاهی عمومی شهروندان در حفظ محیط زیست و نریختن زباله ها و سبزه های خود به دریا و دامان طبیعت اقدام به پاکسازی سواحل پاسداران و غازیان و توزیع کیسه زباله در پارکها نمودند.


محمدامین معصومی:مسئول کمیسیون محیط زیست انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی