انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی

انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی

نهادی مدنی، غیردولتی، غیرسیاسی، غیر انتفاعی و بدون وابستگی به گروه های حزبی، قومی، نژادی و ایدئولوژیک بدون وابستگی به گروه های حزبی، جناحی، قومی و عقیدتی

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

 

جلسه علنی شورای شهر روز یکشنبه 19/5/93 ساعت 3بعدازظهرتعیین گردیده بود که دقایقی بعدازساعت 3.30 بعدازظهر شروع شده وسقف جلسه نیز توسط ریاست محترم جلسه تا ساعت 5.30 بعدازظهر تعیین گردید، که البته این جلسه تا حوالی ساعت 7 غروب بطول انجامید.

باتوجه به میهمانانی که از اداره راهنمایی و رانندگی وقسمت فنی و عمرانی شهرداری بندرانزلی دعوت شده بودند،موضوع جلسه عبارت بود از بررسی راه حلها وطرحهای پیشنهادی کارگروه تعیین شده، درمورد تصحیح هندسی بعضی معابر بندرانزلی به منظور رفع گره های ترافیکی و بهینه سازی و روانسازی و ایمن سازی امر عبور ومرور وسایط نقلیه در معابر مزبور.

 

کارگروه مورد اشاره، مرکب بودند از جناب سروان کاوه، بعنوان کارشناس پلیس راهور و جناب مهندس مصلح،از مسئولین دایره فنی عمرانی شهرداری وهمچنین مهندس طراح ومشاور شهرداری بندرانزلی آقای مهندس وحدتی پور وبالاخره آقای مهندس آفتابی از اعضای محترم شورای شهر که بعنوان متخصص و مطلع از طرف شورا،دراین کار گروه عضویت داشته است.

گره های ترافیکی که مورد بررسی و طراحی این کارگروه قرار گرفته بودند، عبارت بودند از:

 

1-      چهارراه آخرخط انزلی و نیمدایره (یو-ترن) جهت دسترسی پل شورا به کمربندی نوغان (گردش به چپ) در محدوده انتهای شهدای جنوبی

2-      میدان گاز و ساماندهی گردش ها، متناسب با وضعیت ورودی و خروجی های خاص این میدان.

3-      میدان گمرک

4-      تقاطع بلوار اطباء و خیابان معلم و گردش های متقاطع

5-      طرح مربوط به خیابان تکاوران و تعریض آن

 

ابتدا جناب سروان کاوه،درمورد مشکلات کار اداره ئ راهنمایی،بعنوان مسئول مستقیم ساماندهی و مجری قوانین مربوط به ترافیک سخنانی ایراد نمودند؛اظهارات ایشان عمدتاً گلایه ازسایر مسئولین شهری بود مبنی براینکه دخالت های غیرکارشناسانه درحوزه مسئولیت ایشان دارند وانگیزه این دخالت ها عمدتا ًامور حاشیه یی ویا جانبداری های ناموجه است؛ ایشان صراحتاً چنین اعلام نمودند که « بعضی از دوستان،به ما اجازه نمی دهند تاکار خودمان را انجام دهیم» و «اگرمارا به حال خود بگذارند،وظایف خودرابه خوبی انجام خواهیم داد» وبه عنوان مثال طرح ترافیک نوروزی 93 رامورد اشاره قرار دادند. به نظرایشان میزان دخالت واینگونه جانبداریها درانزلی نسبت به سایر شهرها،کم نظیرمی باشد وبه عنوان مثال مطرح نمودند« اگرقرار باشد که یک کارکوچک هم انجام دهیم مثلا ً یک تابلوی راهنمایی در معبری نصب کنیم باید با دوستان جلسه برگزار کنیم» ومعتقد بودند که چنین وضعیتی ازکیفیت وکارآیی پلیس راهور می کاهد.

  البته درمورد اظهارات این عزیز، برای انجمن این ابهام وجود دارد که ، ایشان تعامل مسئولانه و غیرجانبدارانه را تا چه حد می پذیرد و آیا   درحوزه مسئولیت خود،مشورت وتعامل با مسئولین شهری جهت تصمیمات همه جانبه تر رامورد استقبال قرار می دهند ویاخیر؛ که امیدواریم در فرصتی بتوانیم دراین مورد با ایشان مصاحبه یی داشته باشیم.

 - سپس آقای مهندس وحدتی پور، با استفاده از فیلم و اسلاید ونمایش طرح های ارائه شده، کارشناسانه و علمی درمورد گره های ترافیکی آخر خط ومیدان گاز توضیحات مفصل داده وضمن بازکردن و تعریف بعضی اصطلاحات فنی مربوط به اختلالات عبورو مرور وراهکارهای  رفع آنها، طرحهای ارائه شده درتقاطع آخرخط ومیدان گازرابطور کامل تشریح وازآنها دفاع نمود.

 

- در ادامه آقای مهندس مصلح ، کارشناس فنی و عمرانی شهرداری نیز، ضمن تائید ودفاع از طرح های ارائه شده، ازرویکرد قانونمدارانه  درطرح های ترافیکی مزبور سخن گفت وتأکید نمود که دیگر وقت آن رسیده تا با چنین رویکردی شهروندان رابه پذیرش و احترام واجرای قوانین راهنمایی و رانندگی ملزم نمائیم تا به رعایت قوانین عادت نمایند؛ بعلاوه ایشان به ویژگی کم هزینه بودن این طرح ها اشاره کرده وادعا نمودند که این طرح ها با کمترین هزینه ممکن وبا تاکید به وضع موجود وپرهیز از هزینه تملک اراضی محدوده طرح طراحی شده است.

 

انجمن طرفداران توسعه، ضمن قدردانی از تاکید بر رویکرد قانونمدارانه ، عقیده دارد که چنین رویکردی باید درهمه عرصه ها وکل مدیریت شهری، تسری یافته ونهادینه شود.

واقعیت این است که بندرانزلی از قالب یک شهر سنتی ومحدود، مدتهاست عبور کرده است، دیگر حاکمیت روش "ریش سفیدی" ونگاه های کوتاه مدت وقسمتی و یا رعایت ملاحظات برای این و یا آن شهروند صاحب نفوذ مناسب نبوده واِعمال مدیریت به شیوه " کارراه اندازی" و یا " دست کاری وکارچاق کنی" نه تنها کافی نیست، بلکه موجب تشدید اختلالات شهری وگسترش تضاد منافع میان شهروندان خواهد شد.

شایسته است که هرچه سریعتر وجامعتر، باحاکمیت رویکردهای قانونمدارانه ، درعرصه ها ،منافع بلندمدت وپایدار شهر وشهروندان راتضمین کنیم؛ اگرمنافع کوتاه مدت ویا فردی این و آن شهروند، با رویکرد قانونمدارانه که متضمن  منافع بلندمدت همه و من جمله همان شهروند می باشد، درتعارض قرار گرفت، مسلم و بدیهی است که باید با قاطعیت ازقانون واستقرار آن دفاع نمود؛البته ظرافت مدیریت همین است که این تعارض را لزوماً و یا همیشه به شکل عامرانه وقهری نباید حل کرد، بلکه اتخاذ روشهای توجیهی ویا موارد بروز آسیب های شدید، اتخاذ روشهای حمایتی و جبران نسبی ، می تواند رضایت و ارامش خاطر شهروندان را فراهم کند وهمچنین موجب اشاعه و پذیرش داوطلبانه قانونمداری در مردم خواهد شد.

- سپس آقای مهندس آفتابی، دیگر عضو این کارگروه و همچنین عضو شورای شهر ، از ضرورت رعایت استانداردهای مهندسی و پایبندی به تعهدات توسط کارشناسان و اهل علم و الزام بهره گیری از آنچه امروز بعنوان علم مهندسی شهرسازی و علم مهندسی ترافیک بدست ما رسیده است صحبت کرد و با معرفی برخی کتب ومنابع و آثار علمی که از آنها  در کارگروه مزبور استفاده نموده  ، ادعا نمود که طرحهای مزبور با رعایت اصول علمی شهرسازی انطباق داده شده است، لذا از اعضای محترم شورا ودیگر دست اندرکاران ، تقاضا نمود که در مورد بررسی طرح ها و راه حل معضلات شهری ، از رویکردهای احساسی و حاشیه یی و تنگ نظرانه پرهیز نمایند وبا رویکرد های علمی وکارشناسانه وبلندمدت و با افق دید گسترده و آینده نگرانه طرحها را مورد بررسی قرار دهند وطرحها را معطل موارد جزئی و کم اهمیت و احساسی ننمایند.....

دراین اثنا و پایان سخنان آقای آفتابی ، با ورود سایر عزیزان عضو شورا ، توضیحات درمورد طرحها قطع شد و باقیمانده ئ طرح ها مورد شرح و معرفی قرار نگرفت.

ورود سایر عزیزان عضو شورا به مساله بطور خلاصه  وموجز به شرح ذیل بوده است:

1-   یکی از اعضای محترم شورا، اعتراضی به بیانات آقای آفتابی داشت، مبنی بر اینکه متخصصین و اهل علم هم اشتباه دارند وخطا می کنند، کما اینکه خیلی از سازه ها ، که توسط متخصصین انجام شده ، بعدازساخت، نقص آنها عیان شده است و ممکن است "مسایلی راما متوجه بشویم که متخصصین به آن پی نبرند"

2-   یکی دیگر از عزیزان بیان فرمود که دراین طرحها فقط مشکلات ترافیک نیست که اهمیت دارد، بلکه باید وضعیت اقتصادی ودرآمدی مردم هم لحاظ شود ودراثر اجرای طرح ،  رشد معیشتی مردم حاصل گردد.

3-   نماینده ئ محترم دیگری بابیان این جمله که « انزلی طرح ترافیکی ندارد» هیچ مطلب معینی درمورد طرح بیان نفرمود که آیا این طرحها می توانند به ایجاد نظام ترافیکی انزلی کمکی بکنند یا خیر؟ ویا برعکس ضدطرح  و نظم هستند؟؟ و در عوض بیان نمودند که طرح ترافیکی ، باید براساس دیدن وضع موجود باشد، مثلا ً اگ ردر محل طرح قبلا ً به کسی مجوز رستوران داده ایم ، درطرح باید به فکر پارکینگ برای کسانی که آنجا غذا می خورند باشیم و طرح مانع کاسبی آنها نشود؛ این نماینده محترم مشخصا ً درمورد اصلاح هندسی چهارراه آخرخط بدون هرگونه نگاهی ازمنظر ترافیکی ، وضعیت روز عاشورا وچگونگی حرکت دستجات عزاداری را مبنای اظهارنظر خود قرار داد، که اگر دستجات عزاداری عَلم های خودرادرجهت مخالف وکنارهم حرکت دهند،امکان مانور برای آن عَلم ها وجود دارد یا خیر؟!!

4-   عزیز دیگری بابیان آنکه شهرداری ، آنطور که باید علمی و فنی نیست ،از هرگونه اظهارنظر درمورد طرحها خودداری نمودند وبدینگونه فقط تردید و عدم اعتماد علمی خودرا نسبت به طرحها منعکس نمود.

متاسفانه چگونگی ورود اعضاء محترم شورا،به این بحث طرح های ترافیکی برای انجمن بسیار سوال برانگیز بود

- درست است که انسانهای متخصص هم ممکن است ، اشتباه کنند ویا درطرحهای آنها ، همه جوانب لحاظ نشده باشد،ولی بیان این مطلب کلی ، حتما اگر صدها بار هم تکرار شود هیچ مشکلی را حل نکرده وهیچ طرحی را هم اصلاح نخواهد کرد، بلکه وظیفه ما این است که بطور مشخص و با ابزار خودش یعنی علم وآگاهی انحراف آن را تعیین ومدلل نمائیم.

هدف ازبررسی ما همین است که بجای کلی گویی، ایراد معین طرح را معلوم کنیم ، واگر توان و تخصص آنرا نداریم که طبیعی هم هست وقت تعیین کنیم وازنیروهای متخصص دلسوز کمک بگیریم ویا آنها را برای بررسی دعوت نمائیم، آیا این فراخوانهایی که به متخصصین و دلسوزان شهر می دهیم ، برای جلسات محفلی وسلام و تعارف  است ویا برای چنین مواردی؟؟!

- این خواسته که باید وضعیت اقتصادی ودرآمدی مردم هم در طرحها لحاظ شود وطرحها قابلیت افزایش درآمد مردم را داشته ،حرف بسیار خوب و مردم پسندی است ولی فقط بعنوان یک توصیه ویک نصیحت ارزش دارد و نه بیشتر.آنهم بشرط آنکه در آغاز تشکیل کارگروه وشروع کارشان به آنها توصیه گردد، اکنون که طرحی آماده وارائه شده باید مغایرت طرح را با درآمد مردم کشخص کنیم و اگر در تعارض بود با همفکری چاره یی پیشنهاد نمائیم ، اینگونه است که حساسیت واقعی ما نسبت به رشد درآمد مردم عیان خواهد شد والاّ حرف بزنیم که فقط حرف زده باشیم ، کار بی نتیجه یی بیش نیست.

- منظور ازاینکه «انزلی طرح ترافیکی ندارد... » چیست؟؟ ، طرح ترافیکی یک امر ثابت و مطلقی نیست، بلکه امری پویاست، زیرا ابزار و امکانات آن عبارتست ازیک سری قوانین بین المللی و عام  و تجربه دیگران و قدری خلاقیت بربستر امکانات و وضع موجود معابر شهری ؛ا مکانات  و وضع موجود براساس تصمیمات کلان شهری ،  مرتب تغییر می کند ولحاظ کردن امر ترافیک درآن یکی از پارامترهاست و نه همه آن؛ لذا به همین اصلاحات هندسی وساماندهی ها، ماهیتا ً بعنوان اجزایی از طرح ترافیکی باید نگاه کرد وبیان اینکه "انزلی فاقد طرح ترافیکی است" نمی تواند موجب عدم اظهارنظر و  بررسی این طرحها بشود.

درمورد اینکه وضع موجود را لحاظ کنیم واگر به کسی مجوز رستوران داده ایم، آنرا در طرح ترافیکی درنظر بگیریم" دلیل بسیار پیش پا افتاده واین نگاه انحرافی است، چنانچه اگراین نگاه تعمیم داده شود، بدین معنی است که اگر به هرشهروندی جوازکسب دادیم ما باید تضمین کنیم که دیگر هیچگاه دچار مشکلات مالی و کسبی وکسادی .... نشود، چون به او جواز داده ایم!! جواز کسب فقط اجازه کسب است، باتوجه به تمام محدودیت ها و گشایش هایی که وجود دارد ویا بعدها دراثر عوامل اقتصادی – مالی- مکانی وتصمیمات کلان شهری و تعارض منافع عمومی و فردی ، ایجاد خواهد شد.

گشایش یک اتوبان جهت تسهیل امرعبور و مرور و حمل ونقل عمومی ، ممکن است عده یی را صاحب موقعیت ممتاز کند ولی این امرربطی به انگیزه و مسئولیت طراحان آن اتوبان نباید داشته باشد و برعکس ضرورت های ترافیکی دلایل و محدودیت های خودش را دارد، ممکن است که اگر برای روان شدن ترافیک لازم به تخریب ساختمانی باشد که ارزش میراث فرهنگی داشته باشد ، باید از تخریب جلوگیری شود، بنابراین باید مورد مشخص را مورد بررسی قرار داد و درصورت موجه بودن برای آن راهکار پیدا کرد.

همانطوریکه همه می دانیم،روزعاشورا ، نظم و ساماندهی خاص همان روزرادارد که دست اندارکاران آن روز حتی ممکن است بعضی قوانین مسلم عبور ومرور را تغییر دهند وچنین روزی از جنس سایرروزهای سال نیست لذا ضرورت های ترافیکی و هدفهایش نمی تواند به علت تعارض باراحتی حمل و نقل علم ها ودستجات خیلی بزرگ ازکنارهم ،مورد ایراد باشد، مخصوصا ً بدون آنکه بررسی کنیم که آیا درسایر روزهای سال ، طرح ها موجب گشایشی خواهند بود یا خیر؟! این نوع برخورد ها و بررسی ها، جریان کشیدن عکس "مار" برای مقابله با ادراک کلمه "مار" را تداعی می کند.

- اگرشهرداری انزلی ازنظر فنی و علمی  ضعیف است ،بایدبا بررسی راه حل های غیرعلمی ارائه شده و آوردن دلایل علمی وفنی درنقد آن راه حلها، ناتوانی علمی وفنی شهرداری رانشان دهیم و میزان ونوع این ناتوانی ها و عرصه ناتوانی ها را معین کنیم، تا آنرا تغییر دهیم والاّ ، بازدن انگ ضعیف و ناتوان، درمقابل طرح ارائه شده، نتیجه مؤثری نخواهیم گرفت.

دراین جلسه دیگر درمورد طرحهای ارائه شده وطرح هایی که ازآنها صحبتی نشده بود ، حرفی به میان نیامد ومدیریت جلسه نیزکمکی به جمع شدن موضوع نکرد؛ انتظاراین بود که جهت بررسی کارشناسانه تر و مشاوره ئ اعضای محترم شورا، رسیدگی به وقت دیگری موکول میشد.

همانطوریکه میدانیم مدیریت جلسه، فقط وظیفه تقسیم وقت  واعطاء نوبت جهت اظهارنظر نیست، بلکه هدایت مشاوره وتبادل اندیشه ها نسبت به موضوع معین وکمک به تمرکز روی موضوع ، تا تعیین تکلیف عقل جمعی، نسبت به آن موضوع معین است.ولی دراینجا موضوع کاملا ً رهاشد وطبیعی است زیرا برخوردهای غیرمعقول و حاشیه یی وانحرافی، چنین خاصیتی دارد که، نتیجه یی از آنها بیرون نخواهد آمد.

برای انجمن طرفداران توسعه ، مسلم است که مدیریت محترم شورا، باتوجه به توان وتجربه خود، مسلما ً هم علم و هم قابلیت هدایت موضوعات وایجاد تمرکز، درجمع رادارند و همچنین اعضاء محترم شورا، که حاصل رأی شهروندان توانا وبافرهنگ انزلی هستند،قطعا ً هیچگونه قرابتی با برخوردهای غیرمعقول و بهانه های عوام فریبانه ومقدس گونه برای پوشاندن عدم توانایی های خود ندارند؛ تک تک اعضاء محترم شورای شهرما، بدون شک وبلا استثناء بعنوان افراد فرهیخته ، شایسته، باصداقت وایثارگر مورد قبول واحترام ما هستند وتمام امید ما به آنهاست، لذا وقتی اسلوب ومتدی، چنین قابل نقد وضعیف می بینیم ، ترس ونگرانی تمام وجود ما را آکنده می کند که مبادا ، باز شورا ، دچار جبهه بندی و نفوذ این وآن شخصیت مربوط به دسته بندی های جناحی ویا باندهای منافع محور شده است ومخالفت با این طرح یا آن طرح به لحاظ اینست که به این جناح ویا آن جناح وابسته است و بجای دلایل ، بهانه ها جاری می شود؟؟ مبادا گرفتاریهایی که بعضی شوراهای گذشته،مخصوصا ً شورای سوم رابه انفعال کشاند ، دوباره قدعلم کند!

اگر گزنده ،حرف می زنیم ، دراثر حسرت عمیق فرصت های ازدست رفته گذشته و بغض بی عملی ها و عقب ماندگی های شهرمان است؛ بغض وحسرتی که هرانزلی چی دلسوز را وامیدارد،تا با نشانه های هرگونه غفلت ، با حساسیت کامل برخورد کند.

سایر موضوعاتی که دراین جلسه مطرح گردید به شرح ذیل می باشد:

1-   جناب آقای زنجانخواه به ضرورت آموزش کادرهای شهرداری وهمچنین آموزش شهروندان ،تاکید نمودند وجناب شهردار نیز اهمیت آموزش را مورد تائید قرار داده و لازم دانست که جهت پیشبرد امرآموزش ، مشاور گرفته شود. ما امیدواریم که این مطلب درجلسات آینده پیگیری گرددو کمیسیون فرهنگی شورا به این وظیفه بپردازد تا راهکارهای آموزش شهروندی رامورد بررسی قرار داده ویک برنامه همه جانبه  باکمک همه دست اندرکاران فرهنگی شهر، جهت آموزش شهروندی تدوین نمایند. البته لازمست که کادرهای اداری -دولتی شهر، علی الخصوص شهرداری نیز جهت به رسمیت شناختن حقوق شهروندان، مورد آموزش قرار گیرند.   

2-   جناب آقای شعبان جعفری، درمورد معضل شنبه بازار سؤال نمود وقاطعانه ازاینکه تاکنون عملی درمورد رفع این مشکل کهنه صورت نگرفته ،انتقاد نمودند ،وآقای بدیعی فر، نوید دادند که مقدمتا ً جناب شهردار درصد رفع سدمعبر دراین محدوده می باشند، زیرا اگر کسی از سدمعبر متضرر شود، ایشان مسئولیت پرداخت 50% خسارت مطالبه شده راشخصاً عهده دار می باشند.

ضمناً آقای شعبان جعفری درمورد کمبود پارکینگ درشهر اظهاراتی داشته وصراحتا ً پرسیدندکه تاکنون ازانبوه سازان وسایر شهروندان، وجوه زیادی بابت جریمه ویا هرعنوان دیگری بنام پارکینگ دریافت شده ومی شود ولی برای رفع مشکل پارکینگ شهر، آیا هزینه ای صورت گرفته است؟! جناب شهردار تائید نمودند که دراین مورد کم کاری صورت گرفته وما فقط منتظر اقدام سرمایه گذار وتشویق او بوده ایم که این کافی نیست وتاکنون موفقیتی هم بدست نیامده، لذا شهرداری خود باید رأساً نیز برای احداث پارکینگ های شهری اقدام نماید.

3-   خانم نصیری به تغییر کاربری ها انتقاد نموده و موردی رامثال زدند که زمینی کاربری پارکینگ داشته ولی تغییر کاربری صورت داده اند وتأکید نمود که شهرداری ازاین پس قاطعانه مانع تغییر کاربری پارکینگ شود.

آقای مهندس نواری پیشنهاد نمودند که ازاین پس کلیه وجوهی که تحت عنوان پارکینگ به هر علتی شهرداری دریافت می کند درحساب جداگانه ای واریز شده واز آن فقط برای حل معضل پارکینگ استفاده شود ولاغیر.

ودرضمن پیشنهاد نمودند که محل پیش بینی شده قبلی برای بازار ماهی فروشان برای ساختن پارکینگ اختصاص یابد ودرعوض زمین متعلق به شهرداری واقع درجنب دروازه ماهی ، به بازارماهی فروشان تبدیل وجایگزین شود که البته تصمیمی دراین باره گرفته نشد.

 

                                                         به تمامی اعضاء شورای شهر وکادر زحمتکشان اداری شورا عرض "خسته نباشید" داریم

 

 

                                                                                                                             انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی

 

 

 

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۰۶/۰۱
کمیسیون عمران انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی

خبر

نظرات  (۳)

با سلام
گزارش تحلیلی از جلسه مورخه 19 مرداد شورا بنظرم بسیار وزین و آموزنده است ،مطالعه دقیق این گزارش رو به همه دوستان توسیه خواهم نمود ،نقد دقیق و محترمانه این جلسه یقینا بیش از هر شهروندی برای اعضای محترم شورای انزلی میتونه آمونده باشه و هشداریه برای اون دوستانی که سعی دارن ضعف عدم تخصص خودشون رو با کلی گویی و احیانا عوام فریبی پوشش بدن ،حتما این دوستان با مطالعه این گزارش دقیق پی خواهند برد که گاهی ساکت بودن بهتر از اظهار فضل بی جاست !
    با تشکر فراوان از انجمن توسعه و بخصوص نویسنده این گزارش

تارخ انتشار: شنبه 25 آبان 1392 - 09:57
کد خبر : 7257
بازدیدها: 367
در آیین تاسوعای حسینی در مسجد سلیمان اتفاق افتاد
۴ جوان حین جابجایی علم عزاداری بر اثر برق‌ گرفتگی کشته و زخمی شدند

کرج رسا: چهار جوان در مسجدسلیمان حین جابجایی علم عزاداری امام حسین(ع)، بر اثر برخورد با سیم های انتقال برق شهری دچاربرق گرفتگی شدند که تاکنون سه تن از آنان جان باخته و نفر چهارم در بیمارستان درکماب سر می برد.

گزارش کرج رسا به نقل از ایرنا، در روز پنج شنبه حاکی است این حادثه درحین عزاداری تاسوعای حسینی در منطقه کلگه کاروانسرای مسجد سلیمان و در هیات عزاداری مسجد صاحب الزمان این منطقه اتفاق افتاد و فوت شدگان همگی جوان بودند.

بر اساس این گزارش امروز در آیین عاشورای حسینی نیز یک جوان درمنطقه چهاربیشه مسجد سلیمان بدلیل اصابت علم عزاداری باسیم برق دچار سانحه شد که برای ادامه مداوا به بیمارستان‌ های اهواز انتقال یافت.

..... و

در کرج

بزرگترین علم عزاداری ایران : ۶۳ تیغه !!

۲۹ آبان ۱۳۹۲

این علم دارای ۶۳ تیغه و طول ۳۳ متر می باشد.

* به دلیل سنگینی و طول زیاد، کسی قادر به حمل این عَلم نیست و صرفا برای دکور در مقابل هیات استفاده می شود.

* وزن این علم ۲ تن می باشد.

* برای سر هم کردن این علم ۷۲ ساعت مداوم زمان لازم است.

* ۵۸ حیوان روی این عَلم کوبیده شده است که این حیوانات شامل شتر، طاووس، کبوتر، گوزن، شیر، خروس و قوچ است.

* این علم  ۳ سال پیش با هزینه ی ۲۲ میلیون تومان خریداری شده است که امسال به قیمت ۵۵ میلیون تومان ارزش گذاری شده است.

یکی از این عزبزان پاسخ دهد  آیا به خاطر طول 33 متری  این علم و جابه جایی آن باید خانه های  دو سوی خیابان را تراشید ؟

یا از هیات های عزاداری خواست که هنگام  سفارش  اندازه های علم عزاداری فقط به تکیه دادن آن فکر نکنند و به فکر گرداندن و حمل آن هم باشند.

متخصصین و اهل علم هم اشتباه دارند وخطا می کنند،  کاملا درست است بخصوص اگر بورسیه ای باشند ، کار سفارشی باشد ، مصالح غیر استاندارد وارد کشور شود و اهل ضد وبند باشند چون در یک سازه  و ساختمان یک مجموعه متخصص با هم کار می کنند . اگر هماهنگ کننده پروژه نباشه جابجایی و تقدم و تاخر انجام کارها هم یک مشکل می شود .
پاسخ:
البته که هر انسانی در هر درجه از علم ممکن است خطا کند . طی ملیون ها سال  حاصل تجربه های  گوناگون افراد و جوامع در اثر تکرار  زیاد بصورت علم در آمد و منتشر شده است  که  همگان  بتوانند از آن  از آن استفاده کنند و نیاز به سعی و خطا در مباحث گذشته و تکراری  نباشد .  (  و علم یعنی آگاهی داشتن  به نتیجه عمل قبل از وقوع آن )      در نتیجه اگر عالمی در مبحثی که علم آن را دارد خطا کند یا آن موضوع  یک تجربه جدید و آزمون نشده  و تازه ای بوده است  ویا  اینکه عالم در آن علم به اندازه کافی تبحر نداشته است.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی