دوشنبه هفته گذشته 25 آبان ، شهرداری و شورای شهر به اتفاق ، بمناسبت دوسالگی فعالیت مهندس رضا پورشعبان به عنوان شهردار بندر انزلی، نشستی را با حضور رسانه ها و برخی از فعالان فرهنگی و مدنی ، برگزار کردند.

در این نشست گزارشی از جانب شورا و شهرداری ارایه شد همچنین به برنامه های آتی شهرداری نیز اشاراتی رفت. کل این مجموعه که به صورت لوح فشرده در اختیار حاضران قرار گرفته  در اختیار روابط عمومی شهرداری هست لذا چنانچه عزیزی تمایل به مطالعه دقیق ان داشته باشد می تواند برای دریافت به روابط عمومی شهرداری مراجعه کند.

انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی به عنوان نهاد مستقل مدنی ، پذیرای نقطه نظرات و تحلیل های شهروندان محترم است. شهرداری پیوسته شعار می دهد "شهر خوب ، دست یافتنی نیست ؛ ساختنی است" اینک نمره قبولی ِ "عمل" به این شعار را گروه هدف و بهره بردار که همانا شهروندان محترم هستند باید بدهند .

بی شک انتقادات و ارایه طریق درست شما می تواند راهگشای مجموعه شهرداری باشد  لذا ما در انجمن طرفداران توسعه انزلی بارش افکارانتان را انتظار می کشیم.