کاشت نهال مثمر و ماندگار با اهداء"یک نهال به نام مادر "در سرای محبت،به مناسبت گرامیداشت روز مادر

 

مادر بودن سخترین و پر مشقت ترین کار دنیاست که تا آخر عمر هم بازنشستگی ندارد، و تنها حقوقی که بابت آن طلب می کند اندکی عشق است.

 

29اسفند 95 به گرامیداشت " روز مادر" کمیسیون محیط زیست انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی،مراسمی با جشنی سراسر عشق، انسانیت و روح بخشش در سرای محبت برگزار نمود.

جشنی که به واسطه ی حضور گرم و کم نظیر شما همشهریان مهربان و مهرورز شاید به نوبه ی خود شادمانه ترین جشنی بود که دیدیم.

در این مراسم نهالی مثمر و ماندگار با اهداء " یک نهال برای مادر" در محوطه ی سرای محبت غرس شد تا این نهال ،درختی تنومند برای فردای این دیار و این خانه باشد.

 

درخت، در تهاجم پاییز هرچه را که از دست بدهد، روح زندگی را برای خودش نگه می دارد.

پس نهال بکارید و با دیدنش در هر پاییز و بهار، پاسداشت طراوت و زیبایی را تمرین کنید …

به دست خود درختی می نشانم
به پایش جوی آبی می کشانم

کمی تخم چمن بر روی خاکش
برای یادگاری می فشانم

درختم کم کم آرد بر گ و باری
بسازد بر سر خود شاخساری

چمن روید در آنجا سبز و خرم
شود زیر درختم سبزه زاری

به تابستان که گرما رو نماید
درختم چتر خود را می گشاید

خنک می سازد آنجا را ز سایه
دل هر رهگذر را می رباید

به پایش خسته ای بی حال و بی تاب
میان روز گرمی می رود خواب

شود بیدار و گوید : ای که اینجا
درختی کاشتی روح تو شاداب

 

محمد امین معصومی: مسئول کمیسیون محیط زیست انجمن طرفداران توسعه ی بندرانزلی