هنرخوب زیستن

سومین جلسه از مجموعه کارگاه های آموزشی انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی تحت عنوان "شهروندماهر"درساعت 6بعدازظهرروز21 شهریورماه 97با مشارکت جمعی ازعلاقمندان، با حضور آقای امین حقره مدرس و کارشناس امور اجتماعی در محل دفترانجمن برگزارگردید. در سومین جلسه از کارگاه اول با محوریت موضوع «هنر زندگی» مباحث ذیل مطرح شد و شرکت کنندگان پیرامون آن به گفتگو و تبادل نظر پرداختند:
1-تاثیر فراگیری"مهارتهای زندگی "در ارتقای کیفیت زندگی فردی و اجتماعی
2-اثرات "رخدادهای ذهنی نادیدنی باقی مانده درپس پرده" درکیفیت زندگی
3-ارتقای سطح امنیت فردی و اجتماعی با دست یابی به "مهارتهای زندگی"
4 –اهمیت و اثرات فراگیری "دانشهای جدید "و"خلاص شدن از دانشهای بی اعتبار گذشته " در کامیابی های فردی و اجتماعی.

در دو جلسه گذشته آقای حق‌ره ضمن ارائه‌ی تعاریفی از از دو مقوله‌ی «هنرخوب زیستن» و چیستی و چگونگی دریافت «مهارت های زندگی»، پیرامون اهمیت «تغییر» و چگونگی تحقق آن در جهان شخصی و اجتماعی مطالبی را عنوان کردند. در همین راستا به تبئین سه موئلفه‌ی کلیدی در مسیر نیل به تغییرات موثر پرداختند:
1-پذیرش واقعیت موجود 2- شناخت 3-جذب 4- تغییر
در واقع پذیرفتن واقعیتِ موجود و شناخت مبتنی بر دانایی (به عنوان حلقه های مفقوده‌ی روابط فی مابین فرد و خانواده و اجتماع، و هم اجتماع و نهاد حاکمیت در جوامع توسعه نیافته یا در حال توسعه) جاذبه‌ای بوجود میاورد که همین می‌تواند موجبات تغییرات سازنده را فراهم آورد.

قابل به ذکر است این کارگاه ازساعت 6بعدازظهر هر چهاشنبه در دفتر انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی برگزارمی‌گردد. بعلت محدودیت فضا، علاقمندان جهت حضور در این کارگاه می توانند جهت هماهنگی با شماره تلفن 09364940330تماس حاصل نمایند.