انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی

انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی

نهادی مدنی، غیردولتی، غیرسیاسی، غیر انتفاعی و بدون وابستگی به گروه های حزبی، قومی، نژادی و ایدئولوژیک بدون وابستگی به گروه های حزبی، جناحی، قومی و عقیدتی

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر

يكشنبه, ۴ خرداد ۱۳۹۳، ۰۶:۳۹ ب.ظ

34 ماده و 9 تبصره
 وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر به شرح زیر می‌باشد


1- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال


تبصره 1- شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
تبصره 2- شهردار نمی‌تواند همزمان عضو شورای شهر باشد.
تبصره 3- نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد.
تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد.
الف:استعفای کتبی با تصویب شورا
ب:برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی
ج: تعلیق طبق مقررات قانونی
د:فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.
2- بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارساییهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحهاو پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه‌هاجهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط
3- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
4- همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.
5- برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط.
6- تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط.


7- اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تاسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط.
8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
9- تصویب آیین نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور.
10- تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عمومی و ارسال نسخه‌ای از آن به وزارت کشور.
11- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.
12- تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
تبصره – کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تایید شورای شهر در بانکها افتتاح می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
13- تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.
14- تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری.
تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.


15- تصویب اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور.
16- تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود.
17- نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
18- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
19- نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها، و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن.
20- تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.
21- نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
22- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری.


23- نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.
24- تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها.
25- تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.


26- تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها.
27- تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری.
28- وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
29- وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذیربط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره.
تبصره 1- در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده‌دار وظایفی بوده است شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یک سال از تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود.
تبصره 2- وزارت خانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظف‌اند در طول مدت یک سال مذکور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هر کجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
30- نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها ، موسسات ، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه ، دارایی ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و |یگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی


تبصره - کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنان که مورد تآئید شورا یشهر باشند برسد.
31- شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورایشهرستا ن و استا ن ارسال کند.

32- واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را بر عهده دارند ، موظفند برنامه سالانه خود را در خصوص خدمات شهری که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.
33- همکاری با شورای تآمین شهرستان در حدود قوانین و مقررات
34- بررسی و تآئید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی

نظرات  (۳)

سلام- اهل انزلی-ساکن تهران -حداقل ماهی یکبار به مدت هر بار 4 روز در انزلی هستم - بیشتر وقتها فکر میکنم این شهر .نه شورای شهر دارد ونه شهرداری و نه نماینده مردم شهر یعنی اکثریت مردم ؟؟ مقایسه این شهر در چندین سال اخیر با شهرهای دیگر و مکانهای دیگر این حس را میدهد- آنهم شهری با این قدمت تمدن .به کتاب تاریخ انزلی که مراجعه میکنی چیزی جز  آه ..حسرت و...نصیبت نمیشود --هنوز  در این شهر با ارابه دستی انهم در شلوغ ترین کوچه های منشعب به شاه کوچه (شما میتوانید  -ه - را بر دارید ) زباله جمع آوری میشود- این محله 1000 خانوار بوده و الان شده حدود 5000 خانوار  یعنی زباله 5 برابر و...به همین سبب همیشه  در کوچه ها زباله موجود است- از اسفالت این کوچه ها حرفی نمیزنم که ممکنه تعمیر گران جلو بندی ماشین ها اعتراض کنند- از دستشویی پارک بقول خودمان بولوار که نگو  نه هواکش داره ونه تمیز است واکثر اوقات  2 تای آن بسته است و نه ددر دارد و نه پیکر- در این شهر توریستی  وقتی با توالت عموی شهر تهران-شیراز .اصفهان وحتی حاشیه های شهر های دیگر مقایسه میکنم  فکر میکنم نوشته های کتاب تاریخ انزلی با آنهمه تمدن بر خلاف  واقع است--اولین سینما- اولین تاتر-و....- از ساختمان سازی  که نگو--برج امانی؟؟؟ساختمان 3 طبقه در زمینی حدود 200 متر -4 طبقه در زمینی حدود 190 متر- 6 طبقه در زمینی حدود 180 متر  و در یک محل ؟؟؟؟؟واقعا  شهردار و شورای شهر داریم ؟؟؟ اتز شنبه بازار که نگو  تصرف بیت المال در جلو وعقب خیابان  بازار- و بستن پیاده رو توسط تمامی مغازه داران در طول روز و بعضا در  طول روز و شب  با نرده آهنی ؟؟؟نخند  .امکان داره .بله  وجود داره  .وقتی شورای شهر و شهردار  نداریم همینه دیگه-- به چراغ بروید وخطوط عابر پیاده را ببینید به کجا ختم میشود-- به جدول  باید بپری--تا حال چند نفر سن بالا همین جاها  دست و پا از دست داد واز بی خبری علیه حضرات متولی شاکی هم نشدند - .یارو جارو-تی-سطل-نردبان و...گذاشته توی پیاده رو وجلوی مغازه   در شنه بازار نزدیک شاه کوچه- باید  یوری راه بری  .اگر  دستت و پایت خورد به یکی از این جاروها -   میشنوی---هی  هی   با توام--راه تو را نگاه کن ؟؟؟مگه  کوری  آبای ..این  آبای گفتنش من کشته -- کمربندی جدید فکر میکنم خیلیها از زمان شروع تا حال  بازنشسته شدن - کمر بندی آبکنار  که فراموش شده- ومهمترین پروژه ملی و استانی که حل شده و تشکر وقدر دانی هم از نماینده شهر با  پرده های فراوان شده . پروژه سامان دهی ماهی فروشان بوده که با چند شاخه لوله آب احداث ؟؟گردیده-  گفتنی زیاده و زیاد -و.......
۲۱ تیر ۹۳ ، ۱۰:۲۲ فرهنگ انزلی
سلام ، خدا قوت .
پاسخ:
با سلام و تشکر 

۰۵ خرداد ۹۳ ، ۰۹:۵۴ علی برازنده
از رسول خدا (ص) پرسیدند: محبوب ترین مردم کیست؟
فرمود: آنکس که وجودش برای مردم سودمندتر باشد.
امیدوارم که وجود این شورای شهر برای مردم بندرانزلی سودمندتر باشد.
من‌الله التوفیق

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی