مدیریت شهری  مدیریت شهرداری

مقدمه:

دموکراسی یکی از شیوه های زندگی اجتماعی است که دستیابی جامعه را به حقوق طبیعی و اساسی آن تسهیل
می­نماید. دموکراسی را باید در عرصه مدنیّت آموخت و آموزاند بی­تردید انتخابات و مدیریت شورائی یکی از موثرترین میدان های آموزش آن می باشد.

البته دموکراسی فقط به رأی دادن نیست، چنانچه مدنیت به شهرنشینی خلاصه نمی­شود. هم دموکراسی، و هم مدنیت علاوه بر مقوله ذهنی، دارای قواعد عینی نیز هستند، و وجود این دو مفهوم را باید درمتن زندگی یکایک شهروندان جستجو نمود.

یکی از این عینیت­ها، ارج نهادن شهروندان به رأی خود و پیگیری مطالباتی است که به آن حقوق شهروندی
می نامند، حقوقی که به طبع شهرنشینی به تک تک شهروندان تعلق دارد و دستیابی به آن از جمله نیازهای ضروری هر شهروند در یک جامعه مدنی است.  

استقرار شوراها در بستر مدیریت شهری، که با آرای عمومی شهروندان انتخاب شده و افکار عمومی را در احراز حقوق شهروندی نمایندگی می کند  یکی از بارزترین نهاد دموکراسی است، که ضمن حضور مستقیم در مدیریت شهری، وظیفه پاسخگویی مطالبات مشروع و قانونی شهروندان را بعهده می­گیرد. البته چگونگی کیفیت نمایندگی افکار عمومی شورای منتخب با میزان استقبال رأی دهندگان نیز رابطه مستقیم دارد. به هر رو ارزیابی عملکرد نمایندگان منتخب در مقاطع مختلف دوران تصدی گری آنان، رأی دهندگان می­توانند میزان رضایتمندی خود را از رأی داده شده مورد سنجش قرار دهند.

یکی از وظایف اصلی و اولیه شورای اسلامی انتخاب شهردار است، حال این انتخاب در چه فرایندی؟ و با چه معیارهایی؟ صورت گیرد، خود بحث جداگانه ای را می طلبد.

اما چنانچه شورا برای انتخاب شهردار، براساس عقلانیت و رعایت موازینی که منافع شهر و شهروندان را در پی داشته باشد، ارزیابی عملکرد آنان بر فرض همسوئی شورای اسلامی  و شهردار منتخب استوار خواهد بود و منطقاً ارزیابی عملکرد شهرداری را می توان عملکرد شورا تلقی نمود. ولی با توجه به تجربه گذشته این فرض دست کم در شهر بندرانزلی نامحکم و اثبات نشده است.

ارزیابی عملکرد مدیریت شهری بندرانزلی در مقاطع مختلف، ناگزیر ما را به مقایسه با عملکرد دوره مشابه گذشته مدیریت شهری خواهد برد! گذشته ای که جناح بندی و خود محوری ها، بی عملی و ویرانی را به شهر و شهروندان تحمیل نموده است. اما برای جلوگیری از یادآوریهای گذشته پر التهاب و مأیوس کننده، صرفاً به عملکرد این دوره با توجه به آمارهای منتشره و عینیت های ملموس می پردازیم. تا شهروندان گرامی بتوانند از میزان رضایتمندی خود از رای داده شده واقف شوند.

 شورای اسلامی یا (نهاد سیاستگذاری مدیریت شهری)

شورای چهارم و ویرانی های انباشته شده گذشته !

شورای چهارم بندرانزلی با توجه به افزایش جمعیت درون شهری، تعداد اعضاء آن نیز از 7 نفر به 11 نفر افزایش یافت. اعضاء منتخب به لحاظ ماهیتی، اگرچه اکثریت آن از اعضاء شورای اسلامی دوره سوم هستند، اما با راه یابی افراد جدید به شورا، ظاهراً ترکیبی از تجربه، علم و انرژی را بوجود آوردند که می توان تحولات فکری و سازندگی را از ان انتظار داشت.

این شورا از شهریور 1392 طبق روال قانونی پس از مراسم تحلیف و امضاء سوگند نامه کار خود را آغاز نمود. و واولین وظیفه خود را که انتخاب شهردار است، در یک پروسه 2 ماهه در جلسات علنی پرشور و تنش زا از بین 3 داوطلب مطرح انجام داد. «تنش زا از این جهت که تصمیمات شورائی که از طریق بحثهای  اقناعی و آنهم در حضور شهروندان صورت می گیرد، طبعاً تنش آفرین خواهد بود» این شورا پس از انتخاب شهردار، ابتدا تشکیلات سازمانی خود را به شرح زیر ساماندهی نمود.

1. جلسات علنی شورا با اطلاع رسانی قبلی

2. تشکیل 3 کمیسیون اختصاصی تحت عناوین:

الف)کمیسیون  «فنی، مالی و برنامه ریزی»

ب) کمیسون «فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و حقوقی»

ج) کمیسیون «ترافیک و شهرسازی»

3. تعیین شرح وظایف هر یک از اعضاء جهت رسیدگی به امور وظایف شورا

4. راه اندازی سایت اینترنتی شورا

5. تشکیل شورای ترافیک با مشارکت مسئولین حمل و نقل درون شهری

(اینها اقداماتی بود که رسانه ای شده و قابل رویت در رسانه های اینترنتی و سایت شورا می باشد.) پس از آن شورا به بررسی و برنامه ریزی مسائل درون شهری که الله ماشاله کم هم نیستند پرداخت.

یکی از اثرگذارترین اقدام شورای چهارم تشکیل جلسات علنی با اطلاع رسانی قبلی به موقوع بود، که ضمن اعتماد سازی، شهروندان علاقمند را به حضور در جلسات ترغیب می نمود، تا از چند و چون کیفیت تصمیمات شورا مطلع شوند، ولی مدتیست که اطلاع رسانی برای حضور عمومی شهروندان در جلسات علنی شورا به طور محدود و حتی گزینه ای صورت می گیرد، اما طبق اطلاع، تا زمان تحریر این یادداشت خوشبختانه جلسات شورا همچنان با وسواس و طبق برنامه پیش بینی شده و ظاهراً بدون چالش های جناحی تشکیل شده و دستاوردهایی هم داشته است که نتایج آن، عملکردهایی است که با مصوبات در این جلسات و رایزینی های شورا به دست آمده است. از جمله جمع آوری گاریهای پیاده روی خیابان آذربایجان (روبروی امامزاده صالح) و خیابان ساحل قو (روبروی بی بی هوریه) که با همراهی دادستان محترم شهر و سایر مقامات امنیتی شهر صورت گرفت، که شاید خود زمینه ساز بر چیدن تصرفات سایر معابر و خیابانهای شهر از جمله خیابان بوعلی و شنبه بازار و راسته ماهی فروشان باشد . تعریض خیابان تکاوران نیز در رایزنیهای فراوان با نیروی دریائی انجام شد، و همچنین اصلاح خطوط حمل و نقل در چهار راهها و میادین و  اجرای طرح ترافیک در زمان پیک ورود مسافران به شهر به پیشنهاد شورای ترافیک و ....................... می باشد.

یکی دیگر از اقدامات دلگرم کننده شورای اسلامی، دعوت از مدیران ارشد ادارات استان به جلسات علنی شورا بود، که ضمن طرح مشکلات موجود شهری، اقدامات جدی تری را جهت رفع این معضلات از مدیران خواستار شدند. و یقیناً قول و قرارهایی از طرف آنان برای بهبود وضعیت داده شد که موجبات دلگرمی موقت شهروندان را فراهم نمود.

اما پس از سپری شدن ماهها از قول و قرارهای این جلسات متأسفانه شهروندان اقدام مثبتی مشاهده نکردند. به نظر
می رسد که قول و قرارهای داده شده در این جلسات مسئولانه نبوده، و یا پی گیریهای احتمالی از طرف شورا راه به جایی نبرده است. که ذیلاً نمونه هایی از این، نابسامانی های مزمن درون شهری اشاره می شود که نیاز مبرم به
پی گیری های مستمر شورای اسلامی شهر دارد.

- لوله های فاضلاب بهداشتی با هزینه های سرسام آور و کندوکاریهای زمانبر که زیانهای مالی حتی جانی! شهروندان را در پی داشت در زیر خاک پنهان گردیده و نیمه کاره رها شده است و «بنا به اظهار مدیر کل آبفای استان در جلسه علنی مرداد ماه 93 شورا» مراکز تصفیه انزلی و غازیان تا پایان سال 93 را ه اندازی و قابل بهره برداری خواهد شد که تاکنون هیچ اقدام عملی مشاهده نگردیده است.

- سازمان آب منطقه ای که برابر اصل 45 قانون اساسی و فصل اول قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/61 مجلس شورای اسلامی، مالکیت و حفاظت از آبها ی دریاها و تالاب، انهار، آبهای سطحی و زیرزمینی کشور را بعهده دارد، چه اقدامی در ارتباط با تجاوزات به حریم تالاب، بستر آبراهه ها و سواحل دریا کرده اند؟

در شهر ما در بستر آبراهه های اصلی تالاب ساخت و ساز می­کنند و سواحل را تا عمق دریا با فنس و دیوار تصرف می کنند. سازمان آب منطقه ای همچنان در بی عملی و سکوت به متجاوزین اجازه می دهد تا به حقوق شهروندی و حریم عمومی تجاوز نمایند.

- می دانیم که یکی از شهرداران دلسوز اسبق این شهر اداره برق انزلی را وادار نمود که برق رسانی برق روشنائی معابر خیابانهای اصلی غازیان و انزلی را کابلی نماید. با توجه به گسترش شهر و احداث خیابانهای جدید هنوز برق رسانی و روشنائی معابر همچنان با سیمهای هوائی راه اندازی می شود، که ضمن ایجاد مخاطرات جانی و مالی در زمان حوادث غیرمترقبه، چشم انداز زشتی را به این شهر گردشگری تحمیل می نماید. علاوه بر آن تیرهای برق رسانی در خیابانها و کوچه های عقب نشینی شده همچنان در وسط معابر خودنمائی می کند و مزاحمت شهروندان را در پی دارد. متأسفانه اداره برق حتی به اعتراضات مردمی در این زمینه پاسخ نمی دهد.

- اداره میراث فرهنگی مناره این نماد تاریخی و بسیاری از ساختمانها و تاسیسات انزلی را به عنوان میراث فرهنگی به ثبت رساند، و به امان خدا رها شده و رو به ویرانی است وموجبات زشتی واشفتگی منظرشهری این شهرگردشکری گردید

- سازمان محیط زیست به بهانه آسیب رساندن به تالاب  کار احداث کنارگذر رابه تاخیرانداختند ، شوربختانه تالاب بدون کنارگذر رو به نابودی است. این سازمان در مورادی همچون.کارگاههای صنعتی آلوده کننده صوتی و مواد زیان آور در اماکن مسکونی و پر تردد . تصرف سواحل و بستر آبراهه های اصلی تالاب . ورود فاضلاب تاسیسات  بهداشتی شهرداری که بدون واسطه و سپتیک غیرهوازی در لبه های آبی آبراهه ها رها شده است .زباله های دپوشده درحاشیه تالاب .جمع اوری زباله های بیمارستانی چه اقداماتی انجام داده اند؟آیا وظایف این سازمان به جمع آوری زباله ها در پارکها به صورت نمادین با حضور رسانه ها خلاصه می شود؟

- اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان در قبال احداث موج شکنها، که با تصرف تنها ساحل مورد استفاده شهروندان همراه بود، چه امتیازی برای شهر و شهروندان گرفته شد. این اداره کل در زمان شروع توسعه دریائی به مردم این شهر قول داد، که زمین مخروبه بین پارک و موج شکن را به هر قیمتی شده خریداری نموده و پارک پاسدارن را به موج شکن متصل نماید. اما این قول هم به اصطلاح «قول و وعده سرخرمنی» بوده چرا که زمین مخروبه همچنان مخروبه باقی ماند مضافاً اینکه ساحل 60 متری آن نیز که جز منابع ملی و متعلق به عموم می باشد با فنس تا داخل دریا تحدید حدود شده و مردم در استفاده از آن محروم شدند.

- منطقه آزاد تجاری که نام شهر ما را به یدک می کشد از جمله پتانسیل هایی است که شورا با رایزنیهای خود
می­توانست ضمن ایجاد اشتغال برای انبوه بیکاران در این شهر امکانات ورزشی، هنری و گردشگری درون شهری فراهم نماید.

- در ملاقات با آژانس بین المللی همکاری های ژاپن «جایکا» که کار احیای تالاب انزلی را در دست اجرا دارد، چه کمکهایی را در زمینه اکوتوریسم و آموزشهای زیست محیطی انجام گرفته است ؟و چه میزان از درخواست این آژانس در برنامه شورا گنجانیده شده است.؟ایاادعای این اژانس درارتباط باایجادکارگاه های اموزشی دراین حوزه محقق شد؟

اینها و بسیاری از خرابی های کهنه و فراموش شده این شهر، از جمله کنارگذر نیمه کاره 18 ساله و پل 8 ساله، سد معابر و تصرف معابر عمومی، ساخت و سازهای بدون مجوز .کاهش چشمگیرتعداددانش اموزان درسالهای اخیر .کمبود امکانات وفضای ورزشی دراین شهرورزش خیز .کمبود فضاهای فرهنگی وهنری ومهمتر ازهمه جلوگیری قانون گریزی  از جمله مطالباتی هستند که شهروندان انتظار دارند شورای چهارم در فرصت باقی مانده با پی گیریهای مستمر خود به یک سرانجام مطلوب برساند و مهمتر از همه با اعمال حاکمیت قانون عدالت و امنیت را به جامعه برگرداند و اعتماد عمومی را اشاعه نماد «بررسی عملکرد شهردار و وضعیت شهرداری در فرصتی دیگر به عرض می رسد»