سنبل ابی .این مهمان ناخوانده مهاجم بزرگترین تهدید برای تالاب بین المللی انزلی راریشه کن کنیم .همراه بااداره کل محیط زیست وسازمانهای مردم نهاد استان گیلان 

زمان حرکت : 10و30دقیقه صبح روزچهارشنبه 9 دیماه 1394

مکان حرکت: ساختمان پایگاه محیط بانی سازمان محیط زیست .واقع درجزیره قلم گوده "ازطریق درب ورودی شیلات به طرف جزیره"