بندر انزلی به سه بخش یا سه  پاره تقسیم شده است 

1- انزلی    2-  غازیان  3- میان پشته   که سومی  بخش میانی و رابط میان آ ن دو دیگر است و به همین دلیل میان پشته نام دارد که نقش جزیره میانی مابین دو شبه جزیره غازیان و انزلی را  ایفا می کند .

 میان پشته از چهار طرف با آبراهه محصور است از شمال به شنبه بازار روگا ( روگا = رود گاه=رودخانه)،  ازغرب به پاشا روگا   ،  از جنوب به نهنگ روگا  و   از  شرق به کانال بزرگ انزلی محدود است .

اهمیت میان پشته از نظر اتصال شریان های بخش شرقی (غازیان) به بخش غربی (انزلی) بسیار زیاد است. هر نوع ایجاد گره در ترافیک این بخش موجب اخلال در ارتباط بین دو بخش دیگر شهر می شود و از آنجا که همه فعالیت های شهری در دو بخش انزلی و غازیان کاملا وابسته به یکدیگرند به همین جهت قطع ارتباط این دو حتی برای ساعاتی کوتاه نیز  قابل تصور نیست .سهولت کلیه حرکات درون شهری به شدت وابسته به  سهولت ترافیکی و حرکت در  این بخش میانی است .

طرح ساماندهی ترافیکی میان پشته و تکاوران به همین دلیل مدتهاست که یکی از دغدغه های اصلی شهرداری بندر انزلی بوده است . این طرح با مطالعات زیاد در شهرداری بندر انزلی توسط مهندس سعید وحدتی پور (که  همواره در جند سال اخیر به عنوان مشاور  در طرحهای عمران شهری با شهرداری انزلی همکاری نموده است ) طراحی و پیشنهاد گردیده است  و با همکاری مسئولین فنی شهرداری نکات فنی و مسا ئل  مربوط به معارض  در تعریض خیابانها  و مبا حث خرید و تملک اراضی مورد بررسی قرار گرفت و نیز  در جالسات مکرر در کمسیون عمران شورای محترم شهر به شور و مشورت گذاشته شده و نهایتا" در صحن اصلی شورا اسلامی شهربندر انزلی مصوب گردیده است . این طرح منطبق با طرح جامع جدید انزلی بوده  و مصوبه ی شورای محترم ترافیک را دارد.

طرح  خیابان تکاوران  مابین دو پل ولایت 1 و2

لوپ گردشی یک طرفه  با استفاده از تعریض خیابان  تامین اجتماعی

بلوار  تکاوران و دور برگردان برای جزیره قلم گوده 

ورودی جزیره قلم گوده.

 هزینه های اجرائی این طرح در مباحث احداث معابر و تعریض معابر و پیاده روسازی و آسفالت و روشنائی و پل عابر پیاده بالغ بر هفت میلیارد ریال برآورد گردیده است و  مازاد برآن هزینه های خرید و تملک اراضی در طرح را نیز خواهد داشت .

                                  

                              

                                                بلوار تکاوران به این شکل خواهد شد .

 این خیابان از سمت شمال 20 متر تعریض خواهد داشت . که عملیات باز گشائی  و احداث معبر چهار لاینه شمالی و احداث جداول و پیاده رو شمالی در حال اجرا می باشد و درختان ضلع شمالی خیابان فعلی در وسط باغ میانی بصورت رفوژ با عرض  7 متر خفظ خواهد گردید . با ایجاد یک نوار سبز همراه با درخت در شمال بخش  تعریض شده ،خیابان با 3 ردیف درخت ،   نمای جذابی را خواهد داشت . از عرض 7 متری باغچه و رفوژ میانی برای احداث  یوترن یا دور برگردان استفاده خواهد شد . امید است با احداث این پروژه مهم   ، ترافیک روانی را در اتصال دو بخش انزلی و غازیان شاهد باشیم . ... و انشااله پروژه بعدی سا ماندهی ترافیک پس از پل انزلی در دستور کار باشد