انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی

انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی

نهادی مدنی، غیردولتی، غیرسیاسی، غیر انتفاعی و بدون وابستگی به گروه های حزبی، قومی، نژادی و ایدئولوژیک بدون وابستگی به گروه های حزبی، جناحی، قومی و عقیدتی

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

شنبه بازار روگا را نجات دهیم !

شنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۱۱:۵۷ ب.ظ

بشکه های نوخالهنشریه خبری انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی در شماره شانزدهم و در تاریخ اردیبهت 1389 مقاله ای تحت عنوان (شنبه بازار روگا را نجات دهیم ) به چاپ رساند، از آن تاریخ دو سال و نیم می گذردو بنظر می رسد هنوز اهمیت نجات این بزرگترین ویژگی بندرانزلی ملموس نگردیده است و هر چه می گذرد تجاوز به حریم رودخانه افزایش می یابد ، یکی به بهانه ایجاد تفریحات سالم به حریم رودخانه متعرض می شود و بیش از 1000 متر مربع از بستر رودخانه را می خشکاند و دیگران بنام رونق کسب در رودخانه نخاله ریخته و مغازه های خود را گسترش می دهند یکی دیگری خارج از اصول فنی و مهندسی و بی توجهی به ضوابط شهری و بهداشتی بشکه های در آب می اندازد و درون آن از را سنگ و بتون پر می کند و ستونهائی بر آن زده مغازه خود را بر فراز این آبراهه مهم بنا می کند .

سرعت تجاوز و گسترش تعرض به حریم به حدی است که تغییرات هر روزه در آن مشهود است. دو سال و نیم از آن هشدار و وقوع فاجعه می گذرد و به جهت زیاده خواهی متجاوزین به حریم رودخانه، این بیماری به خیل دیگر کاسپین نیز سرایت کرده است آیا کسب حلال در مکان قصبی حرام نیست ؟

مگر برابر تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها کلیه اراضی عمومی شهر نظیر پارکها ، معابر ، رودخانه ها و حاشیه-های آن ملک عمومی محسوب نمی شوند و به تمام شهروندان متعلق نیستند. پس چرا شهروندان از تعرض بر حقوق خود جلوگیری نمی کنند ؟ این افراد سودجویان حتی به پیاده رو نیز تجاوز نموده اند با احداث سایه بانهای گسترده و پایه زدن در پیاده رو آن را سقف کردند و سپس آن به واحدهای تجاری خود افزوده اند و حتی بر این هم بسنده نکرده و با زدن نرده در پیاده رو به شکل کریه الا منظر به آن را به مانند زندان باستیل با میله و نرده های آهنی آراسته اند.
اکنون بحث در اینکه بی تفاوتی مردم یا مسئولین کدامیک مقصر ایجاد و گسترش بی رویه این تجاوزات مکرر است بحثی بی فایده است، در حال فقط باید با استفاده از همه نیروها و امکانات و با یک برنامه زمانبندی و بهره گیری از همه فرصت ها در مسیر رفع این تعرضات و آزاد سازی ساحل رودخانه اقداام نمود برای آنکه از کلی گویی و پراکنده گوئی پرهیز گردد ابتدا باید یک کار کارشناسی دقیق زمینه های ذیل صورت گیرد :


1- بررسی اینکه چگونه اتفاق افتاد و از چه غفلتی استفاده شده.

2- بررسی دقیق ناهنجاری در زمینه های زیر

الف – ایجاد مشکلات و آلودگی های زیست محیطی
ب – صدمات سیمای شهری و تبعات آن
ج – امکان وقوع خسارات جانی و مالی با توجه به ساخت سازه های کاملا" غیر فنی و عدم رعایت اصول مقاوم سازی و ایستائی
د – صدمات وارده به صنعت توریسم و......

3- شناسائی راهکارها و امکانات و نیرو ها جهت جلوگیری از گسترش ارائه و طرح برنامه زمانبندی و آزاد سازی ساحل به شکل زیر :
الف – از آنجاکه ساخت و ساز خلاف و شبانه در درون رودخانه آن هم با لایه های سست خاک آبروفتی کاملا" مغایر اصول فنی و ایستایی می باشد باید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان هرچه سریعتر به این عرصه وارد گردد وجهت جلو گیری از فاجعه انسانی هشدارهای لازم فنی را جهت پیش گیری از فاجعه احتمالی که می تواند خسارات جانی و مالی سنگین داشته باشداعلام نموده و عواقب عدم کنترل را بررسی و اعلام نمایند انجمن طرفدار توسعه بایستی کتبا" طی نامه ای از سازمان نظام مهندسی استان و شهرستان استمداد طلبیده و نظرات فنی حاصل را به مسئولین ارائه نماید .
ب- کلیه موارد قانونی جمع آوری و برخورد با این ساخت و سازهای باید بررسی گردد از آنجا که این ساخت و سازها طبق تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها خلاف می باشد وب حکم همین تبصره از قانون ماده صد باید به حالت اولیه بازگردانده شوند زیرا سه عامل مهم در آن رعایت نگردیده است یعنی1- عدم رعایت اصول فنی 2- عدم رعایت اصول شهرسازی3- عدم رعایت بهداشت
بنابر این هر یک از شهروندان و همچنین انجمن طرفداران توسعه انزلی می توانند شکوائیه هائی در دادگستری و کمسیون ماده 100 طرح نمایند یعنی زینفعان شهروند می توانند با بهره گیری از مواد قانونی موجود در تبصره 1 ماده 100 تقاضا قلع بنا و بازگرداندن به حالت اولیه آن را خواستار گردید .
ج – استفاده از امکانات طرح های جامع و تفصیلی

شنبه بازاراز آنجا که بنظر می رسد در طرحهای جامع و تفصیلی شهر کاربری تمامی حاشیه شنبه بازار روگا فضای سبز و تفرجی و پیاده رو در نظر گرفته شده است و همچنین برابر تصمیمات در دهه گذشته مقرر گردیده بود که به مرور سر قفلی مغازه ها از ساکنین آن خریداری و یک به یک آزاد گردند. لذا در جهت نیل به اهداف فوق ابتدا باید تعداد و میزان سر قفلی مغازه های فوق محاسبه گردند و حجم ریالی پروژه برآورد شود حتما" این میزان رقم فوق العاده ای نخواهد بود و با توجه به برنامه زمانبندی شده از عهده و توان شهرداری بندرانزلی خارج نیست و شهرداری محترم می تواند با پیشنهادات امتیازات تشویقی و
مکان یابی و در جهت استقرار در مکان جدید با استفاده بند 20 وظایف شهرداری ها در ماده 55 به انتقال این مغازه ها و کارگاههای مزاحم به مکانهای مناسب پیش بینی شده در طرح جامع اقدام نماید.
پیشنهاد می گردد با تهیه یک برنامه مدون و دقیق و زمانبندی هر ساله تعدادی از این کارگاهها و مغازه ها (با توجه به توان شهرداری) خریداری گردند و پیش بینی و تفرجگاه تبدیل گردند بگونه ای که هر ساله بخشهای خریداری شده به مانند تکه های پازل یک فضای سبز و برابر طرح از پیش تهیه شده به هم متصل گردند .
د – از آنجا که بیشترین صدمات ناشی از این ساخت و ساز غیر قانونی و خلاف و تجاوز به حریم رودخانه به مسائل زیست محیطی می باشد استفاده از اهرمهای سازمان محیط زیست و استمداد از آنان به عنوان نیروهای یاری رسان و بازو های کمکی ضرورت دارد. لذا بایستی کتبا" از سازمان محیط زیست درخواست نمود با توجه به برنامه ریزی و سیاست های تدوین شده در این مورد اقدام پیگیرانه نماید.
ه – با توجه به طرحهای اجرائی که اعتبار آن نیز در بوجه های شهرداری دیده شده است نظیر پل عابر پیاده که دو سوی رودخانه را به هم متصل می کند که این طرح به همت شهرداری محترم طراحی و محاسبات اجرائی آن نیز صورت گرفته است این پل ها می توانند گام اول در جهت خریداری و انتقال مغازه ها باشند و اطراف آن نیز بر فضاهای سبز و گردشگری تبدیل گردند.
در یک سال گذشته با توجه تغییر روند عملکرد شهرداری محترم گامهای شایسته و قابل قبولی در جهت احیاء شنبه بازار روگا برداشته گردیده است که از جمله آن احداث خیابان جنوبی حاشیه شنبه بازار روگا که موسوم به خیابان شیلات می باشد.
احداث این خیابان به همت و تلاش مجدانه شهرداری محترم بندرانزلی گامی اساسی در پرداخت به موضوع شنبه بازار روگا است زیرا ضمن آنکه احداث این خیابان و تاثیر زیادی در حل گره ترافیکی منطقه داشته است و بلکه مهمتر از آن همه دید و نظرها را متوجه ضلع شمالی روگا نموده و ناهنجاری ها و زشتی های منظر پشت مغازه ها را به شدت به رخ کشیده است .
اکنون با توجه به برنامه های زیبا سازی و ایجاد فضاهای سبز تفریحی و تفرجی که شهرداری محترم در دست طرح دارد دیگر شایسته نیست که ضلع مقابل آن نیز چنین وضع اسفناکی داشته باشد.

طبعا" شهردار محترم نیز بیش از شهروندان خواستار از بین بردن چنین ناهنجاری و زشتی می باشد لذا اتفاق نظر و همکاری و همدلی مردم و مسئولین و پشتیبانی و حمایت نماینده محترم شهر می توان به این امر می-تواند در حل گام به گام این مفصل کمک جدی نماید انشا اله به امید چنین وفاقی که طلایه های آن نیز از هم اکنون هویدا است .
در بررسی حاضر که سعی گردید معقوله رفع ناهنجاری و تعرض به رودخانه شنبه بازار روگا و سالم سازی و پاک سازی حاشیه آن به صورت یک پروژه مورد بررسی قرارگیرد لذا مبحث فوق در 4 ضمیمه 1- شهرسازی و ضوابط آن 2- مغایرت در اصول فنی و ساختمانی و بررسی خطرات و خسارات جانی و مالی 3- صدمات وارد شده در مبحث محیط زیست 4- موارد حقوقی ضایع شدن حقوق شهروندی و تضییع حقوق مالکانه شهرداری دخل و تصرف مستاجر در عین مستاجره

موافقین ۲ مخالفین ۰ ۹۳/۰۲/۰۶
کمیسیون عمران انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی

تالاب

حقوق شهروندی

زیست‌محیطی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان

نظرات  (۲)

پارکی زیبا  در کنار یکی از روگاها  بسیار  جذاب خواهد شد و تنزل دیدگاه شهروندان را در عادت  به مناظر زشت شهری و  بی توجه بودن به  محیط اطرافشان  جبران می کند این خواسته ها باید  در دیدارهای مردم با مسئولین بارها بارها یادآوری شود .نمایش های جمع آوری زباله برای فرهنگ آموزی کافی نیست .   مصونیت از قانون  و نداشتن امنیت شغلی مسئولین  معضل بزرگی است که نتوانسته گره از کار آلودگی مرداب بر دارد . نقش فعالان محیط  زیست  وانجمن های مرد نهاد  این میان بسیار خالی است تا با کارهای جذاب آموزش شهروندان را برعهده بگیرد.
بندر زیبای انزلی که لقب دروازه اروپا را به خود اختصاص داده بایستی بیشتر پیشرفت کند و جاذبه های توریستی خود را به بازدید کنندگان ارزانی ببخشد تا چشم ها نوازش یابند و ایران عزیز را بهتر به مردمان مان بشناسیم شنبه بازار بایستی از نو طراحی و فضا سازی شود الان بیشتر شبیه بیغوله است ولی می تواند پارکی در کنار یکی از روگا ها باشد به امید روزی که بتوانیم حرکتی شایسته  ی بندر انزلی نماییم

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی