وقتی شهروندان دست به کار می شوند!
دیپلماسی مردم - مردم در جهت بازتاب ظرفیت های فرهنگی بندر انزلی

گورستان ارمنیان

به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد سفر لهستانی ها در کشاکش جنگ جهانی دوم به ایران سلسله برنامه های فرهنگی در تهران و اصفهان برگزار می شود، این خلاصه ای از یک نشست مطبوعاتی ست که خبر آن روز گذشته روی خروجی سایت های خبری کشور قرار گرفت.
فروردین امسال گروهی از مدیران شهری و شهروندان انزلی برای گرامیداشت سالگرد ورود لهستانی ها به ایران که از طریق شهر بندری انزلی اتفاق افتاده بود، در آرامستان لهستانی ها گرد هم آمدند. اینکه آرامستان لهستانی ها در انزلی چه می کند و لهستانی های جنگ زده در انزلی دنبال چه بودند صحبتی ست مفصل که پیشتر گفته شده، اما همین سرنخ ها کافی ست تا بدانیم این دو جغرافیا با همدیگر نقطه اشتراکی دارند که این نقطه اشتراک می تواند پتانسیلی برای رشد و گسترش فضای فرهنگی هر کدام یک از این مناطق باشد.
متاسفانه تاکنون مدیریت شهری انزلی در استفاده از پتانسیل های گوناگون فرهنگی این شهر که هر کدام می توانند پنجره ای رو به جهانی نو باشند ناکام مانده است. وقتی از مدیران نا امید می شویم باید مردم را وارد ماجرا کرد، خوشبختانه با توجه به رشد کمی و کیفی شبکه های اجتماعی دسترسی شهروندان به دنیای اطلاعات و شرایط فرهنگی دیگر جوامع آسان تر شده است.
امروزه در دنیا یک گونه رایج از دیپلماسی وجود دارد که به آن دیپلماسی مردم - مردم می گویند، در این نوع از دیپلماسی مردم در سطح جهان با استفاده از شبکه های اطلاعاتی رایج با یکدیگر ارتباط گرفته و برای ترویج صلح و داد و ستد فرهنگی تلاش می کنند.
اتفاقی که می تواند به رشد و معرفی بیشتر پتانسیل های فرهنگی شهر انزلی بیانجامد حضور و مشارکت جوانان و نخبگان فرهنگی این شهر است، زمانی که موسسات و نهادهای قدرتمند دیگر شهرهای ایران در حال برنامه ریزی و اجرا پروژه های فرهنگی تاثیرگذار برای معرفی داشته های خود هستند و از طرفی مدیریت فرهنگی و شهری انزلی موضعی منفعلانه نسبت به نیازهای فضای فرهنگی شهر دارند نتیجه اش اوج گیری شهرهای دیگر و عقب ماندگی انزلی در عرصه های فرهنگی می شود. در نمونه اخیر مسائل فرهنگی اتفاق تاریخی ورود لهستانی ها به ایران که از طریق بندر انزلی رقم خورده بود را شهرهای دیگر توسط افراد متخصص و با فعالیت های فرهنگی قدرتمند با نام شهر خود عجین و مطرح کردند.
حال که مدیریت فرهنگی و شهری انزلی دیر و کند به حرکت در می آید خوب است که فعالان اجتماعی و فرهنگی، سازمان های مردم و شهروندان هر کدام یک سفیر فرهنگی متعهد برای شهر محبوب خود باشند و با روش دیپلماسی مردم - مردم ظرفیت های فرهنگی شهر انزلی را به خارج از مرزهای این شهر ببرند.

#آرمین_صافدل
#دیپلماسی_مردم_مردم