انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی

انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی

نهادی مدنی، غیردولتی، غیرسیاسی، غیر انتفاعی و بدون وابستگی به گروه های حزبی، قومی، نژادی و ایدئولوژیک بدون وابستگی به گروه های حزبی، جناحی، قومی و عقیدتی

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

جابجائی شنبه بازارانزلی تهدید یا فرصت ؟

محمد کهنسال 

فعال سیاسی و اجتماعی

حدود سی ماه پیش شورای چهارم شهر انزلی اقدام به جابجایی شنبه بازار به محل فعلی یعنی سوله قند و شکر و معابر اطراف نمود و مهمترین علل آن هم نارضایتی مردم و ترافیک عنوان شد. این که نارضایتی مردم بر مبنای کدام نظرسنجی استاندارد صورت پذیرفت بر همه پوشیده است.

در هفته های گذشته نیز شورای پنجم تصمیم گرفت که شنبه بازار را به محل قبلی باز گرداند و گرچه هنوز زمان و چگونگی جابجایی مجدد یا در واقع بازگرداندن به جای سابق مشخص نیست اما جالب است که اکنون هم علل همان نارضایتی مردم و ترافیک است و باز هم بدون ارجاع به یک نظرسنجی استاندارد.

متاسفانه عدم وجود یک برنامه منسجم از طرف شورا و سپس شهردار منتخب (بدیهی است شعار ها و چندین محور مطرح شده در زمان انتخابات را نمی توان با هیچ متر و معیاری به عنوان برنامه پذیرفت) باعث شده که اولویتهای بازگرداندن شنبه بازار در میان سایر برنامه ها برای شهروندان مشخص نباشد و متاسفانه منجر به این تعبیر می گردد که اصولا شورای محترم برنامه ای به معنای واقعی تدوین نموده تا چه رسد به اینکه به این موضوع پی ببریم که آیا اولویت بندی برای اجرای برنامه ها صورت پذیرفته است یا خیر؟

حالیه صرف نظر از اینکه اصولا اگر برنامه ای تدوین شود بازگرداندن شنبه بازار در اولویت قرار می گیرد یا خیر نکاتی در خصوص این جابجایی مطرح می گردد تا شاید باب ورود دیگر شهروندان به موضوعاتی از این دست گردد.

و اما یک سوال:

اصولا تصمیم گیری در خصوص موضوعاتی با این درجه از اهمیت در مسائل یک شهر را می توان با چند جلسه شورا و در بهترین شرایط با شنیدن نظرات مشورتی پراکنده و غیر منسجم تعدادی از شهروندان متخصص و غیر متخصص منطقی دانست؟

حقیقت این است که: خیر.

نیت از این پاسخ زیر سوال بردن جایگاه اعضای شورای پنجم یا چهارم یا بطور کلی شورا نیست و ارتباطی به توانایی یا دانش این منتخبان ارجمند مردم ندارد بلکه ذات تصمیم  در چنین موضوعاتی انجام یک مطالعه جامع را می طلبد که در آن موضوع از همه جوانب اعم از فنی و اقتصادی و ترافیکی و اجتماعی و فرهنگی و تاریخی و زیست محیطی و … بررسی گردد.

مطالعه جامع و همه جانبه واجد شرایطی است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:

بهره گیری از متخصصین علوم مختلف

چنین مطالعاتی را نمی توان توسط یک فرد متخصص به انجام رساند حتی اگر تخصص وی اصلی ترین تخصص باشد به عنوان مثال در خصوص شنبه بازار اگرچه تخصص شهرسازی محور است اما نمی توان بدون بهره گیری از حضور متخصصین تاریخ، علوم اجتماعی، اقتصاد، محیط زیست، ترافیک و … مطالعاتی دقیق و جامع را به انجام رساند.

انسجام تیمی

مطالعات باید بصورت تیمی انجام شود و تیم مورد نظر باید از یک انسجام ساختاری برخوردار باشد. لازم است ضمن مشخص بودن جایگاه هر فرد در ساختار سازمانی، شرح خدمات وی نیز از قبل تعیین شود. در چنین ساختاری راهبر پروژه تعیین و مابقی اعضاء باید با هماهنگی وی اقدام نمایند.

برنامه زمانی مشخص و مدون

چنین مطالعاتی باید برنامه زمانی مدون و دقیقی داشته باشد که در آن ضمن رعایت پیش نیازها و هم نیازها  در شرح خدمات، اصل مهم تناسب شرح با زمان رعایت شود. متاسفانه در کشور ما شوق مدیران به سریعتر اجرایی کردن یک پروژه عرصه را به لحاظ زمانی بر تیم مطالعه تنگ نموده و گاه تعجیل در مطالعه خسارات غیر قابل جبرانی را در زمان اجرا و بهره برداری در پی دارد.

ارزیابی وضع موجود

یکی از نکات مهم در چنین مطالعاتی که منجر به خروجی مناسب می گردد ارزیابی وضع موجود است به این مفهوم که تیم مطالعاتی در یک بازه زمانی مشخص موارد و موضوعات مهمی را مورد توجه و ارزیابی قرار می دهد مثلا در خصوص شنبه بازار اتفاقات جاری در شهر در روز شنبه باید در ساعات مختلف روز و در هفته ها ، ماه ها و فصول  مختلف سال ثبت شود یا تاثیرات حضور گردشگران در فصول گردشگر پذیر سال با سایر فصول مقایسه شود.

نظر سنجی

آگاهی از نظر مردم اعم از فروشنده، مغازه دار، خریدار، ساکنین محل، افراد گذری، رانندگان تاکسی، گردشگران و … می تواند راه گشا باشد. بنابراین انجام چند نظرسنجی استاندارد در بازه های زمانی مشخص و از قبل پیش بینی شده ضروری است.

بدیهی است می توان موارد متعدد دیگری را برشمرد که از حوصله این نوشتار خارج است.

چنین مطالعه ای را نمی توان در چند جلسه یا حتی با برگزاری چند نشست تخصصی با حضور کارشناسان و متخصصین به سرانجام رساند حتی اگر کارشناسان حاضر بهترین افراد در سطح کشور باشند.

اما نکته مهم دیگری که باید مد نظر قرار گیرد بحث هدف گذاری است و اما منظور از هدف گذاری چیست.

مطمئنا در دهه ها پیش که چنین بازارهایی شکل گرفتند نیازها و دلایلی در بوجود آمدن آنها نقش داشت.

عدم دسترسی دائم و سریع به مایحتاج زندگی و از طرف دیگر نبود امکانات مناسب ذخیره سازی برخی اجناس مورد نیاز  موجب گردید که مردم در بازارهای هفتگی نیازهای یک هفته خود را تامین کنند و البته بعضا تولیدات خود را به فروش برسانند.

امروز اما شبکه گسترده حمل و نقل، وجود فروشگاه های متعدد در سطح شهرها و روستاها، ایجاد کارخانجات بسته بندی، فراهم شدن ابزار نگه داری طولانی مدت، تغییر برخی از انواع مایحتاج (مثلا تغییر سوخت از هیزم و ذغال به گاز و…) و موارد مختلف دیگر باعث شده اند که این بازارها دیگر نمی تواند بر دلایل قبلی استوار باشند اما قطعا وجود و تداوم بازار به این مفهوم است که مردم اعم از فروشنده و خریدار و حتی تماشاگران هنوز دلایلی برای اقبال به این بازار دارند که یکی از وظایف تیم مطالعاتی احصاء و تبیین این دلایل است.

در صورتی که سیر تاریخی شنبه بازار به درستی مطالعه شود و از طریق نظر سنجی های دقیق و استاندارد اطلاعات لازم از عموم اقشار مردم اخذ گردد آنگاه می توان ستون های مطالعه را بر بستری محکم بنا نمود.

و اما چرا: “جابجایی شنبه بازار تهدید یا فرصت”؟

گرچه به ظاهر از تهدید تا فرصت فرسنگ ها فاصله است اما از منظری دیگر این دو می توانند دو روی یک سکه باشند.

ناگفته پیداست که هر حرکت مدیریت شهری می تواند تاثیرات مثبت و منفی بر وضعیت شهر داشته باشد و طبعا در خصوص موضوعی این چنین مهم و وسیع حرکت بدون مطالعه یا با مطالعات ضعیف می تواند به اتفاقات و درگیری های اجتماعی در کوتاه مدت و به فجایع بزرگتر اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در میان مدت منجر شود و طبعا یک مطالعات قوی می تواند ضمن حفظ جایگاه ارزشمند تاریخی شنبه بازار منجر به یک حادثه و اتفاق بزرگ در شهر و استان گردد و به یک برند تبدیل شده و اقتصاد شهر را دستخوش تغییری مثبت کند.

در این راستا علاوه بر مطالعات، هدف گذاری صحیح بسیار با اهمیت است.

هدف از تداوم بازار می تواند انجام باری به هر جهت یک بازار هفتگی صرفا به دلیل داشتن ریشه تاریخی بدون هر گونه برنامه و مدیریت بوده و بازار مکاره ای باشد که از شیر مرغ تا جان آدمی زاد در آن به فروش برسد بدون اینکه تبعات منفی آن بر بازار و اقتصاد شهر مورد توجه قرار گیرد.

همچنین هدف از بازار می تواند کانالیزه کردن بازار به سمت اقلام ، اجناس و مهمتر از آن خدماتی خاص و تمرکز بر تقویت گردشگری محلی و منطقه ای باشد و نه تنها بار منفی بر اقتصاد شهر ایجاد ننماید بلکه درآمدهای جدیدی را به شهر بیافزاید.

حال انتخاب با اعضای محترم شوراست بحث بازگرداندن یا جابجایی را عجولانه اجرایی نمایند و منتظر تبعاتی که هیچکس از چگونگی آن خبر ندارد بنشینند و می توانند این جابجایی را مدتی به تعویق انداخته و با مطالعاتی جامع نبض شنبه بازار را به نفع اقتصاد شهر در دست گرفته و یادگاری ماندگار از خود برجای گذارند.

گیل نگاه: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می‌شود.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۹/۱۸
رئیس هیات مدیره

نظرات  (۱۰)

جعفر خان هم درست میفرمایند ان مغازه داره ها هم ان محدودة جلو را به اشغال خود در اوردند بنظرم مدیریت شهرى باید دست غریبه ها باشد همه آنجا آشنا ورودر باسیتى دارند
با سلام بنظرم بجای جابجایی شنبه بازار بهتر است شورای شهر با همکاری شهرداری نسبت به بر چیدن اهن بندی هایی که بارفروشان پیاده رو را اشغال کرده اند اقدام مقتضی بعمل اورند سپس در پی تغییر بازار اقدام نمایند با تشکر.
جناب غلامی ارجمند سخن اکثر هم ساکنان انزلی وغازیان عین فرمایشات جنابعالی است فقط عده ای دراین یک روز متضرر می شوند و تحمل کاسبان دوره گردراندارند،کمی شلوغ انداخته
با درود بر شما شنبه بازار ازقدیم والایام در محل قدیم بود اغلب مغازه داران قدیمى أعم ماهى فروشها میدان تربار و حتى عمده فروشهاى بزرگ مثل موقق خوب بود ودر گذشته شهردارى اشتباهى که انجام داد لُب رودخانه و در امتداد ان تا دیر پل مغازه درست کردند که طبیعت را زشت وشلوغش کردند حالا جمعیت ومغازها وبیکارى زیاد شده واغلب فروشندها از شهرستاناى گیلان میایند البته أطراف گیلان در تمام هفته بازار است اینها وسیله دارند وامرارمعاش مى کنند ازسیزده توابع گیلان کارشون همین أست واگر جایی بره خود مغازه داران آنجا متضرر میشن
به نظراینجانب انجمن توسعه انزلی به کمک شهروندان علاقه مند به شهرمعضلات شهری انزلی شناسایی نموده.بااستفاده از نظر خواهی از شهروندان با مسئولان ذیربط، ارتباط مشورتی برقرارنمایند .تا سهولتی در رفع مشکلات بوجود آید.
ودن بازار محلی د رجای قدیم خود یاماندن درجای فعلی خودازاهمیت بسیار مهمی زمانی ارزش پیدا می‌کند که شهرداری باید ابتدا به وظیفه اصلی یعنی خطای سالهای دورگذشته خود اعمال برچیدن مغازه کنار روگاه که هم به محیط زیست وهم به زیبایی شهراثر مثبتی دارد مبادرت نماید.اگرچنین کاری انجام پذیرد.بعد میتوان به بازار هفتگی پرداخت.
با ارائه راهکارهای کلی مشکل مورد بررسی قرار نمی گیرد . بازارهای محلی در همه جای دنیا بخشی از اقتصاد فعال فرودستان و گروههای اجتماعی تحت ستم است . و البته در حال حاضر گروهی نیز انرا بدل به یک سیستم تجاری فعال کرده اند . حذف و یا جابجائی بازارهای محلی بلحاظ بار تاریخی - فرهنگی و روانشناسی اجتماعی ان امری غالبا نادرست وبغایت شکست خورده است . در حالیکه امروز در اقتصاد کلان شهرها وابر شهرهائی نظیر تهران و اصفهان جمعه بازار ها شکل می گیرد . اسیب زدن به بازار های محلی شهرستانهای کوچک نوعی هنجار شکنی ست . درستتر انست که این بازار سامان یابد و ایحاد سامانه کاری است ساده و در عین حال کم هزینه . تعیین یک مدیریت محلی بازارچه ، انتقالبازار از حوزه غربی شنبه بازار به حوزه شرقی از محدوده بانک ملی تا زیر پل و راسته ماهی فروشان، طراحی مجموعه ای سقف سبک پرتابل (قابل حمل) و اجاره ناچیز ان در روزهای بازار به مشارکت جویان فرودست از جمله زنان و مردانی که محصولات محلی خود را عرضه می کنند و ایجاد فضائی اقتصادی و گردشگری با جاذبه های سنتی می تواند هویتی منحصر بفرد به این بازار بدهد . اتفاقی که بصورتی ابتدائی در میدان شهرداری رشت باندازه ناچیزی توانسته چهره انجارا بهبود بخشد .
ویسنده محترم مقاله دریک پاراگرافی وجود چنین بازارهای هفتگی راباتوجه به پیشرفت مدرنیته امروزی شهرها وسهولت رفت وآمدبه روستاهای اطراف وآماده ومهیابودن آذوقه و مایحتاج زندگی ودسترسی به آنهاالزامی ندانسته اند،اگرچنین باشد چرا دراکثریت قریب به اتفاق شهرهای بزرگ وکوچک اروپایی بازارهای هفتگی محلی برپا میشود که حتی قبل ازرنساس هم وجودداشته وهنوزهم پابرجا هست وبابرنامه ریزی صحیح مشکلی رابرای شهروندانشان وترافیک بوجود نمی آورند،ضمنا آیا میدانید درطی مدت این سی ماه چه میزان ازافراددست فروش وپیله ور که ازاین راه ارتزاق میکردند دچار نوسانات مالی شده اند ؟این بازار محلی بیش از یکصدوسی سال قدمت داشته وچندین نسل ازمردم انزلی وشهرهای اطراف استان وحتی سایرهم میهنان از اطراف واکناف ایران شاهد برپایی آن بوده اند.راه اندازی مجدد این بازار فقط نیازمند یک برنامه ریزی منسجم دارد که زعمای شهر می بایست پی گیر آن باشند .
سیله مغازه داران متجاوز به حریم رودخانه وپیاده رو را با برچیدنشان حل کنند وجود شنبه بازار درمکان قبلی اش جنبه گردشگری برای مسافران وخرید در دسترس برای مردم دارد
این مقاله بیشتر کلی گویی است 
چگونه نظر سنجی بشود که قابل قبول باشد

پلی را درمکانی غلط احداث کردند والان صحبت از ترافیک وچه وچه میکنند
دراین مقاله به علت انتقال (بهانه انتقال)اولیه شنبه بازار اشاره ای نشده است .  این جمله ای بود که شهرداروقت دراواخرسال 93بیان نمودند(برای ساماندهی به خیابان میرزاکوچک وشنبه بازارروگا بازارهفتگی به مکان دیگری انتقال داده میشود )موضوع ازاین قرارست . انجمن طرفداران توسعه انزلی ازبدو تاسیس براساس خاصیت وجودی خود پیگیرنابسامانیهای شهر ازجمله وضعیت ناهنجارخیابان میرزا کوچک وشنبه بازارروگا بوده وازطریق مکاتبه وملاقات با مدیران وهچنین انتشاردررسانه ها ازجمله نشریه شهروند وسایت انجمن پیگیری نموده است که بتدریج شهروندان ازاین نابسامانیها باانجمن همصدا شده وتوماری دراین زمینه تهیه شد وانجمن پیگیریاین اعتراض رابعهده گرفت .باشدت گرفتن پیگیریها توسط انجمن ومردم .سرانجام شهرداری بندرانزلی درتاریخ 17 خرداد93لیست تخلفاتی راکه مبنای اعتراضات گسترده شده بود به کمسیون ماده 100قانون شهرداریها اعلام نمودودرتاریخ 15تیرماه 93دبیرخانه این کمسیون نیزبرای حدود 200متخلف این خیابان احضاریه ارسال نمود .لیست تخلفات ازاین قراراست 1-تصرف پیادهرو همراه بافنس کشی .2-تعدی مستاجرین مغازه ها ه املاک شهرداری وتغییرات این املاک .3-ساخت وسازبدون مجوز وغیرقانونی .4-تجاوزبه بستر شنبه بازارروگا . ..........وسایرناهنجاریهای موجود ازجمله سد معبرعمومی .الودگیهای زیست محیطی درشنیه بارارروگا .خشک کردن لبه های ابی و..........که هریک ازاین تخلفات برابرقوانین جاری جرائم خاص خودش رادرپی دارد.انتظار این بود که رسیدگی به تخلفات ادامه یافته  ووضعیت رابهبود ببخشد. اماادامه نیافت پس ازمدتی خبرهاحاکی ازان بود که برای 5 یا 6متخلف احکام قلع وقمع صادرشده است کمتاسفانه انهم اجرائی نشد .درنهایت اقایشهرداربرای خاموش کردن صدای اعتراضات دراواخرسال 93اعلام نمود "برای ساماندهی به خیابان میرزاکوچک وشنبه بازارروگا بازارهفتگی رابه مکان دیگری انتقال میدهد "که دوماه بع این انتقال صورت گرفت . ولی درخواستها مردمی برای ساماندهی این خیابان بادفعالوقت گذشت وبجائی نرسید . اکنون چنانچه مدیران جدید تصمیم به اجرای مصوبه خود که انتقال بازارهفتگی به مکان قبلی بوده باشند حداقل میبایست ساماندهی راکه مدیران قبلی قول داده بودند انجام بدهند وپس ازان میتوان به بررسی موارد اشاره شده این مقاله وسایردیدگاه هاونظرات کارشناسان وشهروندان پرداخت .

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی