بنام خداوند جان و خرد                                    (اطلاعیه شماره 2)

با انتخاب درست شورای اسلامی شهر خود را آباد کنیم

 

در آستانه ی انتخابات شورا قرار داریم، تا بار دیگر نمایندگانی را انتخاب نماییم ، که مدیریت شهرمان  را به آن بسپاریم. اکنون در این زمان حساس ببینیم که معیار انتخاب ما چیست؟ آیا باز هم قوم و خویش گرایی، منافع شخصی، رودربایستی، تعصب گروهی و زبانی .... انگیزه رای دادن ما خواهد بود؟ یا اینکه دوباره با بی اعتنایی به سرنوشت شهر و با حالت قهر و لجبازی دست روی دست گذاشته و با عدم مشارکت خود، شهر را به عقب افتادگی مزمن مبتلا نماییم؟ اگر چنین است باید بحال خودمان و شهرمان و آیندگان مان گریست!! شهری که بی اغراق روزگاری قطب ورزش و گردشگری و فرهنگی کشور بود و امروزه به علت بی تفاوتی ما همه داشته های شهر رو به اضمحلال قرار دارد. ورزش شهر ما از بسیاری از کشورهای دنیا نام آورتر بود، اکنون به رکود فاحشی کشیده شد، تیم با سابقه ملوان که به هویت شهر انزلی تبدیل شده بود در حال احتضار است. تالاب انزلی از بیماری آلودگی ها و کم آبی و رسوبات نامتعارف رنج می برد و هر روز به مرگ نزدیک می شود . بندر آزاد تجاری انزلی که می توانست موجبات رونق اقتصادی شهر را فراهم نماید از دست رفت و جز نام چیزی عاید شهرمان نشده است. تعداد دانش آموزان شهر ما به رغم افزایش جمعیت در 12 سال گذشته بیش از سی درصد  کاهش یافته و دیگر از قبولی های تک رقمی و حتی دو رقمی در کنکور دانشگاه ها از این شهرخبری نیست. اقتصاد بیمار و بی کاری جوانان سبب شده که گروه گروه در حال مهاجرت به دیار دیگرند. امروز شهر ما فاقد یک خانه فرهنگ برای جوانان است. گردشگری و حتی فرهنگ گردشگرپذیری از این شهر رخت بر بسته و منظر شهری و سیمای شهری به علت عدم اجرای قوانین توسط مدیران شهری که نشان از شخصیت اجتماعی شهروندان شهر است چنان آشفتگی ببار آورده است که قضاوت تحقیرآمیز هر بیننده ای را بر می انگیزاند. اینها و ناهنجاری های بیشتر که شما شهروندان گرامی به آن آگاهید، به علت انگیزه های نادرست انتخاب و عدم حضور شهروندان در صحنه اجتماعی شهر رخ می دهد. پس بیاییم دست به دست هم بدهیم با هم به پای صندوق رای برویم و با آگاهی و هوشمندی شورائی انتخاب نماییم که قادر باشد کاستی های شهرمان را برطرف نماید و اجرای قوانین درون شهری را نهادینه نموده و در احراز حقوق شهروندی ما بکوشد و ما هم با استواری پای رای خود بایستیم و با شیوه مطالبه گری و پرسشگری و حمایت جمعی از عملکرد درست آنان شهری آباد و شهروندانی قانونمدار به آیندگان خود تحویل دهیم

به امید دیدار همه شهروندان مسئول و دلسوز در 29 اردیبهشت پای صندوق های رای و حضور فعال در صحنه برای ایجاد یک جامعه مدنی کارآمد جهت قرار گرفتن در مسیر توسعه پایدار.

انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی                                     اردیبهشت 96