انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی

انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی

نهادی مدنی، غیردولتی، غیرسیاسی، غیر انتفاعی و بدون وابستگی به گروه های حزبی، قومی، نژادی و ایدئولوژیک بدون وابستگی به گروه های حزبی، جناحی، قومی و عقیدتی

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

شنبه بازاراز قدیم می گفتند یک دیوانه سنگی در چاه می اندازد و صد عاقل نمی توانند آن را بیرون بکشند. البته در شنبه بازار روگا یک سنگ نیفتاد بلکه سنگها و نخاله های فراوانی رادر آب ریختند. حال زحمت بیرون کشیدنش با چه کسی است؟

نمی دانم!

قدیمی ها خوب به خاطر دارند که اولین نطفه شهر انزلی در کنار رودخانه شنبه بازار روگا بسته شد و در لبه شمالی آن در محل خیابان میرزاکوچک خان فعلی اولین باراندازها و انبارهای شهر شکل گرفت.

این رودخانه مهمترین رگ حیاطی شهر بود. گویی همین دیروز بود که قایق ها و کرجی های بزرگ و گاهاً بادبانی محصولات باغی و کشاورزی را ازروستاهای حاشیه تالاب واز طریق همین آبراهه به بندرانزلی می آوردند.

هنوز به وضوح در تصاویر ذهنی خودم سراغ دارم که کوهی از هندوانه های شیرین آبکنار روی این رودخانه ، شناور در حرکت بودند و قایقهای مملو از هندوانه آنقدر در آب فرو می رفتند که اصلا قایقی پیدا نبود و به نظر می رسید که چیده مانی از هندوانه ها روی هم ، بر روی آب شناورندو بخودی خود در حال حرکت به مقصد نا معلوم می روند .

نمی دانم اولین بار چه کسی به فکرش رسید که بر حاشیه و لبه ی شنبه بازار روگا آن ده مغازة اولیه را بسازد واین نخستین صدای بلندِ افتادن اولین سنگ در آب شنبه بازار روگا بود که شنیده شد و نمی دانم چه زمان تعداد این مغازه ها قریب به 200 واحد رسید؟ اما فاجعه بزرگتر زمانی آغاز شد که حرص و آز اجاره داران این مغازه های شهرداری ، آن چنان زیاد شد که به تجاوزها ی ابتدا شبانه به حریم رودخانه قانع نبودند و بعدها به دلیل غفلت و بی توجهی مسئولین و شهروندان (بله شهروندان) این تجاوز در روز روشن و با بی پروائی کامل با شدت هرچه زیادتر ادامه پیدا کرد.

هیچ کس نپرسید که آنانی که از بریده شدن تنه یک درخت به دست سود جویان نگران بودند چگونه به تجاوز به رودخانه و آب که مظهر پاکی و رشد ونمو کلیه موجودات است معترض و نگران نشدند و چگونه نفهمیدند که این رگ حیاتی شهر است .چگونه اجازه دادند که شریان تاریخی و شکل دهنده شهر ، آلوده شده و در خطر بیفتد . خدایا چه غفلت و خواب عمیقی ........

شنبه بازارامروزه با نگاه کردن به تصاویر حادثه، عمق فاجعه را بیشتر درک خواهیم کرد .متجاوزانی که به تجاوز به حریم شهروندان در رودخانه بسنده نبودند ، تجاوز خود را به سمت خیابان و با اشغال پیاده روها گسترش دادند و حتی به بخشی از پیاده رو هم قانع نشدند و همه پیاده رو و معبر عبور عابرین پیاده را بی شرمانه تصرف کردند و به خیال خود کسب حلال را بر زمینی غصبی دائر نمودند....(ملک نه یک نفر بلکه عموم شهروندان)

تعجب نکنید اگر بدانید مغازه هایی که توسط شهرداران آن زمان انزلی ساخته شد «بر روی اراضی مستحدثه شهری که برابر تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها ملک عمومی شهروندان است و در مالکیت شهرداری »

در ابتدا 6×3 یعنی 18 متر مربع بوده است .اما عمق 6 متری مغازه ها بعضاً به 18 الی 24 متر نیزبصورت خلاف گسترده گردید. و این تازه بدون احتساب اشغال 5 متر عرض پیاده رو است.

مغازه ای که حداکثر 18 مترمربع در زمان اجاره بوده گاهاً خودسرانه و بدون هیچگونه مجوزی و به صورت خلاف تا حدود 100 مترمربع گسترش یافته است و جالب اینجاست که این عمل در بیش از 60% مغازه های تحت اجاره صورت گرفت .همانگونه که اشاره شد اعیان این مغازه ها بر اراضی مستحدثه و انفال ساخته شده است که دست اندازی اختصاصی افراد در آن ممنوع می باشد . این اراضی متعلق به دولت بوده و در مورد اراضی مستحدثه درون شهری متعلق به عموم مردم و شهروندان و در اختیار شهرداری شهر است.

نقشه شنبه بازار

در باب اهمیت این رودخانه همین بس که خاص بودن بندرانزلی در سراسر ایران ناشی از همین ویژگی است . در مورد تاثیرات همجواری بزرگ ترین و زیباترین تالاب دنیا ثبت شده در کنوانسیون رامسر (معاهده‌ای جهانی برای حفاظت از تالاب‌ها) ، در رشد و توسعه این شهر سخن بسیار رفته اما هر چه گفته شود ناکافی است و اما بحث در چگونگی و راهکارهای احیا این رودخانه ، بسیار حیاتی تر بوده و اهمیت بیشتری داردزیرا این روگا میراث آیندگان است .

اگرچه پاک سازی و سالم سازی و بازگرداندن این روگا به حالت اولیه و از بین بردن ناهنجاری های موجود بسیار دشوار است اما غیرممکن نیست . زخم کهنه ای است که التیام آن با این که دور از دسترس می نماید اما نظر به قدمت رودخانه و قدمت اقدامات ناهنجار چند دهه اخیر ، با همصدائی و یکدلی مردم و مسئولین کاری شدنی و کاملاً قابل انجام است و هزینه های آن در مقایسه با دستاورد های بعدی آن بسیار ناچیز خواهد بود .

با قوانین موجود جاری مملکتی می توان بسیار مدبرانه با در نظر داشتن حفظ حقوق شهروندان وحتی مستأجرین و حفظ حقوق مکتسبه افراد ، نسبت به زدودن آثار تجاوز به حریم رودخانه اقدام نمود.

برای این که گزاف نگفته باشیم ذیلاً ضمن دسته بندی اتفاقات و ناهنجاری موجود نسبت به نوع برخورد با آن با توجه به قوانین جاری و اهرم های موجود در دست مسئولین و متولیان شهری راهکارهای مناسب مورد عمل را پیشنهاد می نمائیم.

گام اول- مطالعات شامل:

1- کارشناسی دقیق مغازه های استیجاری در خصوص موارد زیر

الف: زمان شروع قرارداد- مدت قرارداد- اعتبار قرارداد

ب: مساحت قرار داد مورد اجاره و مقایسه با وضع و متراژ موجود مغازه

ج: تعهدات قرارداد

2- دسته بندی واحدهای تجاری متخلف از غیرمتخلف .تخلفات شامل ا لف -تخلفات ساختمانی ب - تعرض به معبر ج - دخل و تصرف در مال الاجاره.

گام دوم- اتخاذ سیاستهای مطا لعه شده و اجرائی با توجه به قوانین جاری مملکتی

1- پس از تفکیک مغازه هایی که مطلقاً تخلفی نداشته و برابر موارد اجاره نامه کلیه موارد قانونی را لحاظ نموده اند با توجه به نیاز مالک (شهرداری بندر انزلی) به ملک مورد اجاره و ارائه مهلت لازم جهت تخلیه ملک با انتقال واحد کسبی به محل مناسب ضمن پرداخت کلیه حقوق مکتسبه قانونی ، مغازه ها را به مرور تخلیه و تخریب کرده و ضمن تسطیح و پاکسازی و سالم سازی ، عرصه آن را آماده تعریض خیابان و دیواره سازی ساحلی نموده و فضای سبز حاشیه ای مصوب در طرح جامع جدید انزلی را اجرا نماید.

2- در مورد مغازه هایی که درابعاد مال الاجاره دخل وتصرف کرده اند می توان از طریق طرح دعوی در مراجع ذیصلاح و دادگستری نسبت به خلع ید و ابطال اجاره نامه اقدام کرد و به دلیل دخل و تصرف بیمورد بدون کسب اجازه مالک مطالبه ضرر و زیان نمود .

در ضمن این گونه تخلفات ساختمانی با ید در کمیسیون ماده 100 مطرح و بر اساس تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری ها بدلیل عدم رعایت اصول ساختمان سازی (1. اصول فنی 2. اصول شهرسازی 3. اصول بهداشتی ) نسبت به قلع بنای خلاف اقدام گردد.

3- در مورد تجاوز به حریم پیاده رو و اشغال و سد کامل معبر نیز تکلیف شهرداری محترم کاملاً روشن می باشد و برابر تبصره یک از بند دو ماده 55 قانون شهرداری ها شهرداری بندرانزلی مکلف است رأساً و توسط مأمورین خود نسبت به جمع آوری سد معبر و رفع معارض آن اقدام نماید.

ضمناً با توجه به شنیده ها، دادگستری محترم بندرانزلی طی حکمی در دو سال پیش (1391) از شهرداری بندرانزلی خواسته است که در اسرع وقت نسبت به رفع سد معبر و بازگشایی پیاده ر و اقدام کند.

ذکر این نکته بسیاری ضروری است که در حوادث رانندگی منجر به جراحت و فوت و نقص عضو از طریق دادگاه صالحه و کارشناسی پلیس ، در مواردی که قصور شهرداری در عدم ایجاد علائم و جدا سازی و تفکیک مسیرهای سواره و پیاده رو محرز گردد ، به نسبت دخیل بودن قصور در حادثه ، سهم تقصیر برای شهرداری قائل شده و شهرداری محکوم به پرداخت خسارت خواهد بود.

بنابراین ضرورت فراوان دارد که شهرداری محترم نسبت به انجام تکلیف مقرر در ماده 55 در اسرع وقت اقدام نماید، تا از بروز زیانهای مالی و جانی که از این بابت نصیب شهرداری محترم و شهروندان میگردد جلوگیری شود .

... و اما ضرورت دیگر ی نیز وجود دارد که شهرداری بندرانزلی هر چه سریع تر نسبت به بازگشائی و رفع سد معبر و استفاده از تمامی عرض خیابان باید اقدام نماید زیرا با راه اندازی پل ولایت 2 ، حجم ترافیک وارده به انزلی ناگزیر است به خیابان میرزاکوچک خان هدایت شود (با مقطع 30 متری مصوب شده در طرح جامع) چون ورود این بار ترافیکی به میدان امام و خیابان مطهری عملا غیر ممکن است .

خیابان میرزاکوچک خان تنها گزینه رفع مشکلات میدان است که بار ترافیکی وارده از پل پس از گردش به راست ،باید از زیرهر دو پل عبور کرده و در مسیراین خیابان حرکت نماید . لازمه تحقق این عمل بازگشایی کل عرض معبر خیابان 30 متری مطروحه در طرح جامع می باشد.

اکنون که این عمل به صورت یک ضرورت غیرقابل انکار رخ می نماید بهتر است همتی قوی و عظمی راسخ از سوی مسئولین پدید آید تا با همکاری و حمایت شهروندان ، هر چه سریعتر ، نسبت به رفع ناهنجاری های موجود اقدام عاجل صورت گیرد و شنبه بازار روگا احیا شده و نجات یابد .

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۳/۰۲/۰۶

نظرات  (۶)

۱۶ اسفند ۹۷ ، ۰۳:۳۰ محمد علی کارشناس شهرسازی

جدیداً  سنگ های دیگری روی سنگ قبلی در چاه  انداخته شده است بهتر است بگوییم  این بار چاه  با بتون ریزی  پر شده است !!  دیگر از خیر درآوردن سنگ از چاه !! باید گذشت .

جدیداً کسانی که هیچ ارتباطی به بدنه دولت ندارند از بلبشوی مملکتی سوءاستفاده کرده و با تحریک حرص و آز سیری ناپذیر نهاد  بشری  ،  برای مردم  دستور و مجوز  برای چپاول اموال  غیر منقول عمومی و اراضی ساحلی و تالابی  را که  به زعم خود زمین های آبا و اجدادی و پدربابایی  است  داده اند  این قبیل اراضی   تنها  گواهش  تاییدیه ای با استشهاد محلی است  ،  در حال که استشهاد  محلی از نظر قانونی  فقط یکی از عدله تایید ادعا محسوب می شود و عکس های هوایی برداشت شده ، گواهی بر دروغگویی آشکار  این قبیل  افراد است که به  به واسطه  شهادت دروغ ، شارع مقدس   مجازات نابخشودنی را  برای  آن  وضع نموده و فریب دیوان قضایی  و استحصال  مال نامشروع  محسوب  می شود  که  مستوجب مجازات هایی در دادگاه ها ی قضایی و و کیفری است 

اخیراً  عده ای فرصت طلب  پس از تفکیک اراضی  تالابی  و حریم کنارگذر انزلی  بر اساس اسناد نسقی  که به تعداد فراوان تکثیر و جعل  می شود و یا از داخل پرونده های قدیمی  در اداره ثبت اسناد  به سرقت برده  میشود،  مدعی  اسناد پدر بابایی می شوند . البته از یک لحاظ  درست می گویند چون این اسناد پدر بابایی متعلق به  همه مردم است  اگر  حضرت آدم  را به عنوان  اولین بشر و پدر  همه انسان های روی کره  زمین ( ابوالبشر)  بپذیریم ،

  اما این که شخص خاصی  با تشبث به  رفقا و دوستان  ، مدعی مالکیت اراضی ساحلی و تالابی  شود آن هم پس از سال 1354 و تصویب قانون  اراضی مستحدثه و ساحلی    ،  که اگر ادعایی برای ساخت اعیانی  هم وجود  داشت باید اعیانی در سال 1346 در عکس های هوایی مشاهده  شود  و سن شهود برای شهادت  باید  حداقل 66 سال باشد که ساکن ان محل در پانزده سالگی بوده اند( یعنی  حداقل سن قانونی برای دریافت گواهی رشد  ) ، و در زمانی که  مهلت و  فرصت دریافت سند به او داده شده بود  اقدامی  نکرده است و 50 سال بعد  ورثه !!  این  افراد تا به حال  در خامی و ناآگاهی  به سر می بردنداین بار   طی معجزه ای ! ،  راه های بسته قانونی ! به رویشان  باز شده و آن هم نه از طریق تصویب قانون جدید  ، آیین نامه جدید ،  بخشنامه جدید ،  توافق نامه جدید ، تفاهم نامه جدید   بلکه از طریق رای و به واسطه  در خواست شخصی از شخص دیگر  !!    اشخاصی که  خود  را در جایگاه  شارع مقدس  پنداشته اند   ودر مقام قانون گذار  و مفسر  و مجری  قانون  ظاهر گشته اند  .

   آیا  نشان دادن یک درخت کهنسال  و گفتن  این که  این درخت توسط چدم و بابایم  در این جا به عنوان مرز کاشته شده و چون فرزند فلان شهید و یا جانباز  یا خادم مسجد یا وابسته یه اقوام شورا یا فرد خیر و درستکار  می باشم  ،تاییدیه ای  بر  احیای زمین و  غرص  نهال است   ؟ و یا  پوشش احیای زمین و تعداد نهال های غرص شده  در واحد سطح و سایر شرایط  تعریف  شده ی دیگری لازمه ی این ادعا می باشد ؟ آیا نماینده  و کار شناس  منابع طبیعی یا سازمان آب دارای شرایطی است که  با یک درخت کهنسال یک زمین و ملک را تحت عنوان احیا  به فلان شخص  واگذار نماید ؟

 

 این که چرا اموال غیر منقول عمومی نظیر اراضی حریم دریای خزر و تالاب بین المللی  انزلی  توسط عده ای مجوز ساخت و ساز دریافت می کند   در حالی که مجوز های ساخت و ساز قبلا برای آن تعریف شده است  . باید غیر از منافع مالی و مادی ، منافع دیگری را برای عده ای در بر داشته باشد که از حقوق عمومی برای  استفاده  و اغراض شخصی بهره خواهند برد ..  افرادی که   مجریان قانون را نهایتاً زیر تیغ استیضاح سر خواهند برید  خود  تسهیل کننده و کاتالیزور تمرد از قانون و توصیه به تخلف  و قانون شکنی هستند .

 

بیایید نگاهی به قانون اراضی مستحدث ساحلی بینداریم چرا که بر ما ساحل نشینان انزلی  آگاهی از حقوق و قانون زمین و شهری که  که ساکن آن هستیم   لازم است و سپس  به ماده 63  قانون پنج ساله چهارم   برنامه های اقتصادی اجتماعی با الویت   ساحل نشینان دریای خزر  و

 آیین نامه اجرایی ماده 63 برنامه چهارم توسعه و  سپس  به مصوبه شورای عالی معماری  و شهرسازی در خصوص طرح جامع انزلی  1392 و ابلاغ آن به استاندار گیلان و رئیس شورای برنامه ریزی استان گیلان   نظر و گذری اجمالی داشته باشیم

 

 

ماده  4 و 5  و 6   و 7 و  11 قانون اراضی مستحدثه و ساحلی مصوب  1354 

 

‌ماده 4 - کلیه اراضی ساحلی دریای عمان و خلیج فارس و دریاچه رضاییه که تا تاریخ تصویب این قانون به نام اشخاص در دفتر املاک به ثبت‌نرسیده باشد متعلق به دولت است
و اشخاص حق تقاضای ثبت آن را ندارند و در صورتی که نسبت به اراضی مزبور تقاضای ثبت
شده ولی منجر به‌ثبت ملک به نام متقاضی در دفتر املاک نشده باشد تقاضای ثبت باطل
است و اداره ثبت محل مکلف است تقاضای ثبت اراضی مزبور را از وزارت‌کشاورزی و منابع
طبیعی و یا سایر سازمانهای دولتی که در این اراضی تصرفاتی دارند با تأیید وزارت
کشاورزی و منابع طبیعی بپذیرد.


تبصره 1 - مستثنیات این ماده که به هر حال خارج از حریم می‌باشد به شرح زیر است:
الف - اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها در تاریخ تصویب این قانون.
ب - عرصه اعیان احداث شده و اراضی مزروعی و آیش و باغات و نخلستانها و قلمستانها
که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده میزان آیش‌طبق عرف محل و به هر صورت از دو
برابر زمین تحت کشت تجاوز نخواهد کرد.
ج - محاوط ساختمانهایی که در اراضی موضوع بند ب این تبصره قرار دارند حداکثر تا
بیست برابر سطح زیربنای آن مشروط بر آن که مساحت آن از3000 متر مربع بیشتر نبوده و
در حریم دریا و دریاچه یا خلیج نیز واقع نباشد.
تبصره 2 - تشخیص مستثنیات مندرج در بندهای فوق به عهده سازمان جنگلها و مراتع
کشور بوده و نظریه سازمان در این مورد قطعی است.
ماده 5 - در صورتی که اراضی مذکور در ماده 4 این قانون که با رعایت شرایط مقرر در
آن ماده در دفتر املاک به نام اشخاص ثبت شده باشد به‌تشخیص هیأت وزیران مورد نیاز
طرحهای عمومی کشور باشد آن اراضی به تصرف طرح مربوطه در خواهد آمد و هر گاه مقدار
زمین در یک مالکیت‌کمتر از 1000 متر مربع باشد بهای عادله آن طبق قانون برنامه و
بودجه تعیین و از محل اعتبار طرح نقداً پرداخت خواهد شد، ولی هرگاه مجموع آن در‌یک
مالکیت از 1000 متر مربع باشد بیشتر باشد مازاد بر 1000 متر مربع از نزدیکترین
منابع ملی آن منطقه به مساحت مساوی به مالک واگذار و پابه‌پا‌خواهد شد.

 

 

 

ماده 6 - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است عرصه اعیان و محوطه‌های  اختمانهایی را که تا تاریخ 46.5.30 از طرف اشخاص در اراضی‌مستحدث متعلق به دولت در کرانه دریای خزر ایجاد و احداث شده به صاحبان آنها اجاره دهد و یا بفروشد بهای عرصه و اجاره بها به ترتیب مذکور در‌ماده 12 این قانون تعیین می‌گردد.

 

تبصره 1 - در صورتی که صاحبان اعیان ظرف ضرب‌الاجلی که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تعیین و ابلاغ یا آگهی می‌شود و از سه ماه‌کمتر و از یک سال بیشتر خواهد بود حاضر به خرید یا اجاره عرصه نشوند، اعیان موجود در اراضی مزبور با سپردن بهای آن به صندوق ثبت متعلق به‌دولت خواهد ماند و سند مالکیت عرصه و اعیان به نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی صادر و به درخواست وزارت مذکور و با دستور دادستان محل‌توسط گارد جنگل و منابع طبیعی یا مأمورین انتظامی از متصرف خلع ید خواهد شد.
دادستان محل ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به موضوع دستور صادر می‌نماید و این دستور قطعی‌است.
از تاریخ سپردن بهای اعیان توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تا تاریخ خلع ید از عرصه و اعیان ماهانه معادل یک درصد مجموع بهای عرصه و‌اعیان از متصرف حق‌الارض وصول خواهد گردید.
تبصره 2 - منظور از اعیان در این قانون ساختمان یا تأسیسات یا باغ میوه یا بیشه دست کاشت و قلمستان می‌باشد. چپر، آلونک، کپر و صرف‌دیوارکشی و حفر چاه و ایجاد حصار و نصب سیم‌خاردار و امثالهم اعیانی محسوب نمی‌شود. تشخیص وزارت کشاورزی و
منابع طبیعی در این مورد‌قطعی است.

 

 ماده 7 - حریم منابع مندرج در ماده 2   (   دریای خزر  ، خلیج فارس و دریای عمان  و دریاچه ارومیه  )  قابل تملک و تصرف خصوصی نیست ولو آن که متصرفین این قبیل اراضی، اسناد مالکیت گرفته باشند، ولی‌استفاده از حریم مزبوربرای ایجاد تأسیسات ضروری دولتی که جنبه اختصاصی نداشته باشد با رعایت مقررات و آیین‌نامه اجرایی این قانون و تصویب‌هیأت وزیران مجاز می‌باشد.

‌تبصره - ایجاد اسکله برای دسترسی به دریا به منظور استفاده از تأسیسات تفریحی ساحلی یا تعمیرگاههای دریایی متعلق به بخش خصوصی بر‌اساس طرحی که بر حسب مورد توسط وزارت اطلاعات و جهانگردی با وزارت راه و ترابری پیشنهاد و به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی‌می‌رسد یا اخذ اجاره‌بها مجاز می‌باشد.

‌از تاریخ سپردن بهای اعیان توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تا تاریخ خلع ید از عرصه و اعیان ماهانه معادل یک درصد مجموع بهای عرصه و‌اعیان از متصرف حق‌الارض وصول خواهد گردید.
تبصره 2 - منظور از اعیان در این قانون ساختمان یا تأسیسات یا باغ میوه یا بیشه دست کاشت و قلمستان می‌باشد. چپر، آلونک، کپر و صرف‌دیوارکشی و حفر چاه و ایجاد حصار و نصب سیم‌خاردار و امثالهم اعیانی محسوب نمی‌شود. تشخیص وزارت کشاورزی و
منابع طبیعی در این مورد‌قطعی است.

 

ماده 11 - هر کس به قصد تصرف به اراضی مستحدث و ساحلی متعلق به دولت و حریم دریا
و دریاچه‌ها و تالابهای کشور تجاوز کند و یا اراضی‌مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاک و سنگ تخریب نماید به حبس جنحه‌ای تا سه سال و خلع ید محکوم خواهد شد. وزارت کشاورزی و منابع‌طبیعی مکلف است به محض اطلاع به وسیله گارد جنگل و مأمورین خود رفع تجاوز کند و مراتب را برای رسیدگی به موضوع و تعقیب کیفری کتباً به‌دادسرای محل اعلام نماید.
‌اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شود به حکم دادگاه جزایی به نفع دولت ضبط یا قلع بنا خواهد شد. 

 

 

ماده 63 قانون پنج ساله چهارم اقتصادی

 

دولت موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم، به‌منظور ساماندهی و‌جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل، با اولویت دریای خزر، طرح جامع ساماندهی‌سواحل که متضمن اقدام‌های ضروری همچون؛ تعیین و آزادسازی حریم، استقرار‌مدیریت یکپارچه سواحل، ضوابط و استانداردهای زیست محیطی و دریانوردی، صیادی‌و آبزی پروری بازبینی و اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات را همراه با تعیین مسؤولیت‌دستگاههای ذی‌ربط در زمینه سیاستگذاری اجرا و نظارت تدوین نماید.

 

تبصره - دولت موظف است کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را به شکلی‌ساماندهی نماید که تا پایان برنامه چهارم، عقب نشینی شصت (60) متر حریم دریا ‌صددرصد (100%) انجام پذیرد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان‌حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور، جهادکشاورزی، راه و‌ترابری، نیرو و عنداللزوم سایر دستگاههای ذی‌ربط تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران خواهد‌رسید.

 

آیین نامه اجرایی ماده 63 قانون پنج ساله چهارم اقتصادی  مصوب 23/2/1386

 

ماده۴ـ وزارت کشور موظف است سازوکارها و راهکارهای اجرایی آزادسازی کامل حریم قانونی سواحل (شصت متر) موضوع تبصره ماده (۶۳) قانون برنامه چهارم توسعه را با همکاری دستگاههای اجرایی ذی‌ربط، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تدوین و برای تصویب به هیئت وزیران ارایه نماید.
تبصره۱ـ تا زمان انجام وظیفه مندرج در بند ب ماده (۲) این آیین‌نامه، در مواردی که استانداریهای گیلان، مازندران و گلستان محدوده‌های ساحلی را جهت تعیین حد آزادسازی به وزارت نیرو اعلام نمایند، وزارت نیرو مکلف است ظرف یک ماه آخرین نقطه پیشروی آب دریا را براساس داده‌های ثبت شده پنجاه سال اخیر، تعیین و به طور رسمی به استانداریها اعلام نماید.
تبصره۲ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتها، مؤسسات وابسته به دولت موظفند تا پایان برنامه چهارم توسعه کشور،   فاصله شصت متر از محل تراز تعیین شده و ماقبل آن تا دریا را آزاد نمایند. تأسیساتی که الزاماً برای انجام وظایف قانونی باید در محدوده یاد شده باقی بمانند، از شمول این تبصره مستثنی می‌باشند.

 

نقل از شماره ۱۹۸۹۴ ـ ۲/۴/۱۳۹۲ روزنامه رسمی کشور  ١٣٩٢/٣/١٣    شماره   ١٧٣٥٢/٣٠٠

 

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بندرانزلی

 استاندار محترم و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیلان در اجرای بند (٥ ) ماده (٤ ) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (٤٢ (آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحی های، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ١٢/١٠/١٣٧٨ هیأت محترم وزیران، به استحضار میرساند؛

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرو جلسه مورخ ٣٠/٢/١٣٩٢ خود، طرح جامع شهر بندر انزلی را که در تاریخ ١٨/١٢/١٣٩٠ در شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیلان به تصویب رسیده بود، مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:

 

1ـ حریم کنارگذردر ضلع شمالی (در محدوده شهر ) به ٣٨ متراصلاح ودر ضلع جنوبی (در حریم شهر ) به ١٣٨ . متر اصلاح شود

٢ـ زمین متعلق به شهرداری بندرانزلی، با کاربری گردشگری در نظر گرفته شود

. ٣ـ خیابان شرقی ـ غربی در دست اجرای شهرداری براساس مصوبات کمیسیون ٥ماده اجرا و رعایت گردد.

٤ـ سرانه آموزشی به ٣متر افزایش یابد و عناوین کاربریها و میزان سرانه ها مطابق طرح تدقیق اصلاح شود.  5  - سرانه موجود مسکونی در دهکده ساحلی و مجتمع ساحلی یساقی بصورت اقامت موقت در نظر گرفته شود.

6 ـ کاربری باغ ـ مسکونی در کاربری کشاورزی و باغات لحاظ گردد.

 

7ـ در حریم دریا رعایت کد ٧/٢٤ـ متر لازم بوده و حداقل آن ٦٠ متر میباشد.

 

٨ ـ عدم تداخل با حریم تالاب بین المللی انزلی و عدم توسعه شهری در حریم مصوب تالاب

 

. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوط و سایر مراجع ذیربط رسانیده شود . همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ٤٢ آئیننامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ١٢/١٠/١٣٧٨ هیأت محترم وزیران، در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد. معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

 

کاملا مشهود است که این شعبده بازی برای تصاحب زمین های ساحلی  تا کنون  در هیچ آیین نامه و بخشنامه ای وجود خارجی نداشته  و صدور قانون و  آیین نامه  برای تصاحب زمین  های تصرفی و حل مشکل  آباء و اجدادی  عده ای  توجیه کننده ان نیست که نماینده  یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در   استان گیلان  در مصدر تصویب و ابلاغ  قوانین  و آیین نامه  و تفاهم نامه ها  ، راساً  ورود کرده  و موافقت برای صدور  مجوز و پروانه ساختمانی  را در خارج از حریم 60 متری دریا از تراز تعیین شده  منهای 24 متر و هفتاد سانتیمتر  که عملاً اشاره ای هم به ان نشده و  به هر  هیچ ممنوعیتی  در گذشته نیز نداشته است  اعلام  فرمایند .   توسط  هیات وزیران  و ابلاغ  ان به وزارت خانه های تابعه  می باشد مساله  برای حل مشکل   آبا و اجدادی  عده ای از  طریق تصویب   در هیات وزیران   شکل می گیرد .

بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
متاسفانه فقط میشه افسوس خورد ... 
شهری که باید روز به روز رشد و شکوفایی داشته باشه افتاده دست یک سری ***** * ***** ** **** *** *** * ** ***
پاسخ:

آقای حمید    این وب سایت از انتشار هرگونه توهین  و الفاظ  زشت معذور است.  برای انتشار کامل نظرات تان لطفا از الفاظ نا پسند خود داری فرمایید . متشکرم

خانم سارا 
این مستاجر مغازه ،سرقفلی رو از کجا آورده که حالا باید  بابت تخریب و تداوم نابودی شهر  و محیط زیست جایزه بگیره و یکی براش مظنه سرقفلی تعیین کنه ؟

فکر می کنم  طی اطلاعیه ای شهرداری بندر انزلی  باید از مستاجران  مغازه های  شهرداری بخواهد  1 - از سمت پیاده رو   اشغال شده  که از سد معبر پا فراتر گذاشته   و نرده گذاری  کرده اند  تا یک  انباری  هم جنب  مغازه ها یشان داشته باشند  ، عقب نشینی کرده و رفع سد معبر  توسط خودشان  انجام شود  .  2 -  البته  که این اقدامات توهینی آشکار و تجاوز  به حقوق  شهروندان است  که از  جانب   کسبه خرده فروش و عمده فروش  و تره بار فروش  صورت می گیرد .انشال..  سایر مراجع قانونی بدون توصیه پذیری  به قانون عمل کنند و جلوی بهانه ها و تهدید هایی  چون  ایجاد جو متنشج  توسط افراد ذینفع  را بگیرند. 3- تخریب فضا های معماری اضافه شده توسط  خود افراد  صورت گیرد  و در غیر اینصورت دعوای قانونی مالک و مستاجر  با حمایت  شهروندان  بصورت جمع آوری طومار و مراجعه به اعضای شورای شهر برای پی گیری مطالبات قانونی  در دادگستر ی بصورت  جداگانه  و از دانه درشت ها آغاز شود . 4 - قبلا مکان های  مناسب برای  میدان تره بار  و عمده فروشی  با انبار های مناسب  در نظر گرفته شود که  فقط شعبه کوچکی از آن به صورت غرفه های  ارائه ی نمونه  در داخل شهر فعالیت نماید. 5 - تجاوز به حریم شنبه بازار  روگا   از سمت جنوبی  مغازه های شهرداری نیز  توسط  خود  مستاجران  با ارائه ی  مدارک فنی  توسعه فضای ساخت و ساز    و  مجوز  مالک  برای توسعه و تغییر آن   به شهرداری تسلیم شود   . اسامی مستاجران خاطی  طی اطلاعیه ای  به عموم شهروندان  اعلام شود تا  آشکار شود در زمان های نزدیک انتخابات  به هواداری از چه جناحی  برای پی گیری مطالبات نا حق  و غیر قانونی  خود  متوسل می شوند  ونمایندگانی دلسوز  روانه ی مراکز تصمیم گیری  خرد و کلان  نمایند .

از روز تاسیس تا حالا از هر مغازه شهرداری چقدر درآمد داشته همش اگه تبدیل به دلار آزاد هم بشه و به نرخ روز تبدیل بشه کفاف سرقفلی دکانداران برای تخلیه میشه ؟؟ یا فقط پول چائی دراومده؟
حدودا مدت بیست سال است که شنیده ایم شهرداری انزلی تصمیم به جمع کردن مغازه های ساحل شمالی شنبه بازار روگا دارد و ممنوعیت انتقال مغازه را اعلام کرده و هرکس قصد انتقال دارد طبق نظر کارشناس میتواند فقط به شهرداری انتقال دهد،
ولی متاسفانه به صورت غیر قانونی بیشتر مغازه ها طی این بیست سال چندین دست مورد معامله قرار گرفته اند و شهرداری منفعلانه تماشاگر بوده کافیست یک استعلام از مستاجران فعلی تهیه کرده و آنرا با لیست مستاجران اصلی مقایسه نماید،
براساس قانون اجاره نامه موارد تخلف باطل است،چرا شهرداری نسبت به این امر سستی میکند وچرا در این مورد به شهروندان محترم پاسخگو نیست ،
باید از شهرداری خواست که در سایت خودش نسبت به کوتاهی هایش در این مورد به شهروندان پاسخگو باشد وبرنامه جدی خود را برای جبران این کوتاهی و بی مسئولیتی اعلام نماید

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی