الو شهروند...

از طریق فرم زیر که در پایین همین صفحه است، می توانید در الو شهروند نظرات و انتقادات و پیام های خود را اعلام نمایید.

عکس ها و مطالب و ویدئو های خود را نیز میتوانید به آدرس ایمیل: aloshahrvand@gmail.com ارسال دارید تا با نام خود شما در (صورت تمایل) درج گردد.