بلاگ

دکتر علی شیخ زاده

دکتر علی شیخ زاده

جمعه, 11 اسفند 1396 12:40

22 ویژگی یک رهبر فوق‌العاده

برای رهبر بودن باید خصوصیات ویژه‌ای را در خود ایجاد یا تقویت کنید. اگر می خواهید مدیریت و رهبری یک سازمان را به صورت موفقیت آمیزی انجام دهید و مورد اعتماد کارمندان واقع شوید، یا در هر موقعیت دیگری نیز ویژگی‌هایی داشته باشید که از شما یک رهبر فوق‌العاده می سازد، به ویژگی های زیر توجه فرمایید.

جستجو

جدیدترین مقالات